1. En unik möjlighet för familjen och framtiden
  Att spara stamceller från navelsträngsblodet kan bara göras vid ett unikt tillfälle, direkt efter födseln. Stamceller används idag inom vården för behandling av allvarliga sjukdomar eller skador på kroppens vävnader. Stamcellerna sparas i första hand för barnet de samlats ifrån men även för familjen, det är därför vi kallar det familjesparande.
  Den största anledningen till att välja att familjespara stamceller är möjligheten att ta del av framtida, nya terapier och behandlingar.
  Läs mer på cellaviva.se/familjespara/

  # vimeo.com/139906868 Uploaded 113 Plays 0 Comments
 2. Cellaviva är Sveriges första privata navelsträngsblodbank för familjesparande av stamceller. Från och med 1 september 2015 kommer vi att erbjuda blivande föräldrar att samla in stamceller från sitt nyfödda barns navelsträngsblod. Att spara stamceller från navelsträngsblodet kan bara göras vid ett tillfälle – direkt efter födseln.

  Följande film skriver insamlingen av navelsträngsblod, steg för steg.

  # vimeo.com/136274724 Uploaded 243 Plays 0 Comments
 3. Stamceller är källan till alla celler i kroppen och de stamceller som finns i navelsträngens blod är av en alldeles särskild sort. Stamcellerna är precis lika nya för världen som det nyfödda barnet – de har ännu inte hunnit påverkas av sin omgivning. När stamceller förvaras nedfrysta åldras de inte utan behåller sina unika egenskaper. I dagsläget har stamceller från navelsträngsblod hållits nedfrysta med bibehållen funktion i drygt 20 år och allt talar för att de faktiskt skulle kunna vara användbara under en hel livstid.

  I barnets navelsträng finns en stor mängd stamceller, främst blodstamceller. Dessa används till exempel vid en benmärgstransplantation och kan då återställa mottagarens förmåga att producera blod. Stamceller från navelsträngsblod har använts för att behandla sjukdomar såsom leukemi och ett antal sällsynta ärftliga blodsjukdomar. Forskning gällande stamceller från navelsträngsblod pågår för att utveckla nya behandlingsmetoder för diabetes, autism, CP-skador, hörselskador och stroke.

  # vimeo.com/140281625 Uploaded 465 Plays 0 Comments
 4. Denna film förklarar begreppet stamceller i allmänhet och stamceller från navelsträngsblod i synnerhet.
  Stamceller är omogna celler som ännu inte har specialiserats. Det unika med stamcellerna är att de kan reproducera sig själva vid delning samtidigt som de genererar fler specialiserade celler. Genom att reproducera sig själva så bibehåller de sitt omogna stadium och nivån på stamceller i kroppen. De stamceller som finns i navelsträngens blod är av en alldeles särskild sort. Stamcellerna är precis lika nya för världen som det nyfödda barnet – de har ännu inte hunnit påverkas av sin omgivning.
  Läs mer på cellaviva.se/stamceller/

  # vimeo.com/139906383 Uploaded 619 Plays 0 Comments

Stamceller

Mathias Svahn

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.