1. Filmen viser rekvirering og innleggelse av prøvesvar i journalsystemet Infodoc Plenario via laboratoriesystemet UniSoft LIMS-in-a-box

  # vimeo.com/142169844 Uploaded 460 Plays 0 Comments
 2. Filmen viser rekvirering og innleggelse av prøvesvar i journalsystemet CGM Allmenn via laboratoriesystemet UniSoft LIMS-in-a-box

  # vimeo.com/140760847 Uploaded 375 Plays 0 Comments
 3. Denne filmen viser hvordan man kan hente inn resultater fra instrumenter som ikke har mulighet for brukerinntasting

  # vimeo.com/143369555 Uploaded 37 Plays 0 Comments
 4. I denne videoen viser vi hvordan man bruker LIMS-in-a-box sammen med strekkodeprintere og instrumenter med strekkodelesere

  # vimeo.com/143372962 Uploaded 58 Plays 0 Comments
 5. I tillegg til rent klinisk-kjemiske prøvesvar kan LIMS-in-a-box også levere bilderapporter. Her er dette eksemplifisert ved en Fundus-rapport som rekvireres, genereres, sendes og vises. Klinisk-kjemiske vedlegg på rapporten vises også.

  # vimeo.com/144047141 Uploaded 75 Plays 0 Comments

UniSoft IKT AS

UniSoft IKT AS

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.