IGELBODA SKOLA
Vi är en skola nära dig med hög akademisk ambitionsnivå.
Igelboda skola & förskola inspirerar och utmanar alla till maximal utveckling.
Utifrån uppdraget och våra värderingar, samt med ett elevperspektiv, ser vi till att varje elev får de bästa förutsättningar att utvecklas maximalt och nå målen.
Vi är en skola i samtiden där innovation och nytänkande är i fokus och med traditioner som berikar elevernas utveckling.

För att lära sig förstå den digitala värld vi lever i behövs digital kompetens. Hos oss har alla elever tillgång till digitala verktyg för att kunna utveckla denna kompetens. Eleverna tränar logiskt tänkande och programmering, såväl analogt som digitalt, från förskolan upp till årskurs 6.

# vimeo.com/243021551 Uploaded 245 Plays 0 Comments

HYBRID - VISON OF MOVING CONTENT

HYBRID Vision of Moving Content PRO

A sister-channel to Hybrid Vision.
In this channel you can follow all our fun events, documentaries and other stuff.
Have fun!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.