1. kla.tv/7108

  Բարիերեկո, հարգելիբարեկամներ՜. Ռրախ եմ վողջունել ձեզ մեռ ալիքով: Ձեզհամարհետաքրքիր հաղորդում կա: Այսօրսիրտ-անոդային հիվանդությունից հետո, գալիս ե քաղցկեղը (ռակ): Շատ մարդիկ լսելով քաղցկեղ հիվանդության անունը խառնվում են իրար: Քաղցկեղը համարում են առաջնահերթ մահացու դեպքերից մեկը: Շատ մարդիկ լսելով լրամիջոցները քաղցկեղը համարում են մահ, և վախըսրտներին դիմում են բժշկի և պատրաստեն ամեն տանջանք տանելու: Հատկապես քիմիաթերապիայի կամ ճառագայթի: Այդ հիվանդության կարևոր բուժումը դրամակամ շահույթ է դեղամիզոցներիվաճառքի և կլինիկայիհամար: Մեկ քիմիական բուժումը կարող է հասնել 80000 եվրո: Դատնտեսականշահավետէբժշկիևհաբերաբուժության թողարկողներիհամար: Գոյութուն ունենբուսականծակում ունեցողդեղամիջոցներ, վորոնքբուճումենքաղցկեղը: Գումարչլինելու պատճառովչենկարողանւմ ստանալլիցենզիյաբույսերի օգտագործմանհամար: Վորոշակիմարդիկվարքաբեկումևծաղրիենառարկում: Մեծհույս ունեմ, որայսհաղորդումըկստիպիշատմարդկանցխորդակցելայնհարցիմասին, թե ինչնէավելիվնասում: Միվախեցեքձերախտորոշմանմասինլսելիս, որովհետևվախըմահէբերումմարդին: Շնորհակալությունձեր ուշադրությանհամար: Դերկհանդիպենքմերալիքով:

  von: -
  Quellen/Links:
  - Источники: Erfahrungsbericht einer Ärztin
  - karfreitagsgrill-weckdienst.org/2013/08/10/massenmord-an-nicht-informierten-menschen-durch-zytostatika
  - channeling.wbs.cz/profil_210.pdf,S.7

  # vimeo.com/145711078 Uploaded 1 Play 0 Comments

Kla.tv - Հայերեն (Armenisch)

KlagemauerTV PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.