1. # vimeo.com/151496916 Uploaded 286 Views 0 Comments
 2. Всього декілька нескладних рухів і прекрасний вузол Вінздор на половину готовий. Цей вузол дуже простий у зав'язуванні так, що його зможе завязати навіть дитина. Зробивши всього кілька простих рухів і витративши трішки часу Ви зможете навчитись зав'язувати галстук таким вузлом. Ми постарались максимально детально показати дії котрі потрібно виконувати, щоб Вам було простіше розібратись у цьому. Успіхів Вам навчанні бажає команда нашого інтернет магазину аксесуарів. Більше вузлів Ви зможете знайти у блозі на нашому сайті gofin.biz/blogs

  Всего несколько несложных движений и прекрасный узел Винздор на половину готов. Этот узел очень прост в завязывании так, что его сможет завязать даже ребенок. Сделав всего несколько простых движений и потратив немного времени Вы сможете научиться завязывать галстук таким узлом. Мы постарались максимально подробно показать действия которые нужно выполнять, чтобы Вам было проще разобраться в этом. Успехов Вам обучении желает команда нашего интернет магазина аксессуаров. Более узлов Вы сможете найти в блоге на нашем сайте gofin.biz/blogs

  Just a few simple movements and beautiful knot Vinzdor half ready. This unit is very easy to tying so that it can tie even a child. By making a few simple movements and spent a little time you can learn to tie a tie this knot. We have tried to show in detail the steps that need to be run to make things easier to deal with this. Good luck learning team wishes our online store accessories. More units can be found in the blog on our website gofin.biz/blogs

  # vimeo.com/147348859 Uploaded 430 Views 0 Comments
 3. Прекрасний та неординарний вузол Мюррелл. Не кожен нажиться завязати такий вузол адже він трохи дивакуватий оскільки зав'язується навиворіт. Після зав'язування тонка частина галстука буде спереду, а не як в класичному варіанті позаду. Такий вузол потрібно обирати на різні вечірки та інші святкові події, котрі не потребують строго дрескоду. В цьому віде ми постарались показати всі кроки як його зав'язувати. Надіємось Вам сподобається. Успіхів у навчанні з повагою команда інтернет мазанину аксесуарів Гофін. gofin.biz/
  Більше вузлів шукайте у нашому блозі.

  Прекрасный и неординарный узел Мюррелл. Не каждый нажиться завязать такой узел ведь он немного странный поскольку завязывается наизнанку. После завязывания тонкая часть галстука будет спереди, а не как в классическом варианте позади. Такой узел нужно выбирать на различные вечеринки и другие праздничные события, не требуют строго Дрескод. В этом виде мы постарались показать все шаги как его завязывать. Надеемся Вам понравится. Успехов в обучении с уважением команда интернет мазню аксессуаров Гофин. gofin.biz/
  Более узлов ищите в нашем блоге.

  Beautiful and unusual Myurrell node. Not everyone nazhytsya tie a knot because he's a bit eccentric as fastened inside. After tying of the tie will be fine in the front, and not as in the classic version behind. This site need to choose different parties and other festive events that do not require strict dreskodu. In this video, we have tried to show all the steps as his tie. We hope you enjoy it. Academic excellence with respect team online daubs Hofin accessories. gofin.biz/
  More units look at our blog.

  # vimeo.com/148608044 Uploaded 289 Views 0 Comments
 4. Укараїнською.
  У цьому відео ми познайомимо Вас із звичайним вузлом для краватки. Цей вузол може навичтись вязати будь хто, як маленькі так і великі мужчини. Він доволі простий у виконаннні тому його лекго освоїти. Всього одна хвилина і Ви вмієте завязувати краватку як слід. Швидко, просто та зручно саме так можна охаректеризувати цей вузол. Бажаємо Вам приємного перегляду і виглядати на всі 100%. Якщо бажаєте вміти більше вузлів підписутесь до нас на канал, щоб навчитись більше. Якщо Вам потрібен галстук чи інший аксесуар заходьте до нас в наш інтерннет магазин чоловічих аксесуарів Гофін.
  gofin.biz/ua/

  На русском.
  В этом видео мы познакомим Вас с обычным узлом для галстука. Этот узел может навичтись вязать любой, как маленькие так и большие мужчины. Он довольно прост в виконаннни поэтому его лекго освоить. Всего одна минута и Вы умеете завязывать галстук как следует. Быстро, просто и удобно именно так можно охаректеризуваты этот узел. Желаем Вам приятного просмотра и выглядеть на все 100%. Если хотите уметь больше узлов пидписутесь к нам на канал, чтобы научиться больше. Если Вам нужен галстук или другой аксессуар заходите к нам в наш интерннет магазин мужских аксессуаров Гофин.
  gofin.biz/

  English
  In this video we will introduce you to the usual knot tie. This site can bind navychtys anyone like small and large males. It is quite easy to simply ask him why vykonannni master. Total one minute and you know how to tie zavyazuvaty properly. Fast, easy and convenient this is the oharekteryzuvaty this node. We wish you a nice time and look at 100%. If you want to be able to more nodes pidpysutes us on channel to learn more. If you need a scarf or other accessory visit us at our shop internnet Hofin men's accessories.

  # vimeo.com/147346529 Uploaded 225 Views 0 Comments
 5. Ще один складний та надзвичайно гарний вузол по імені "Трініті". Таким вузол навичтись зявязувати галстука не так і просто. Він трохи простіший ніж Елдрідж та складніший за інші. Потрібно прийти певну кількість кроків, щоб освоїти його. Для людей котрі мають проблеми зі здровям не рекомендовано використовувати такий вузол, адже його важко розвязати, тому слід бути уважним. Для справжніх поціновувачів краваток цей вузол стане у нагоді. Більше вузлів та цікавої інформації у нашому блозі
  gofin.biz/ua/blogs

  Еще один сложный и красивый узел по имени "Тринити". Таким узел навичтись зявязуваты галстука не так просто. Он немного проще чем Элдридж и сложнее других. Нужно прийти определенное количество шагов, чтобы освоить его. Для людей имеющих проблемы со здрово Не рекомендуется использовать такой узел, ведь его трудно решить, поэтому следует быть внимательным. Для настоящих ценителей галстуков этот узел пригодится. Более узлов и интересной информации в нашем блоге
  gofin.biz/blogs

  Another complex and extremely good node named "Trinity". This node navychtys zyavyazuvaty tie is not so simple. It is slightly easier than Eldridge and more complex than others. To come a number of steps to master it. For people who have problems with zdrovyam not recommend using this unit, because it is difficult to loose, so you should be careful. For true connoisseurs tie this knot will be useful. More nodes and interesting information in our blog gofin.biz/ua/blogs

  # vimeo.com/147347724 Uploaded 327 Views 0 Comments

gofin.biz

Дмитро Луцишин

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.