1. Τό πραγματικό πρόσωπο τῆς Yoga κατά τόν Ἅγιο Παῒσιο καί τόν Μακαριστό Γέροντα Σωφρόνιο
  Βίντεο Banner ποῦ χρησιμοποιήθηκε κατά τήν διεξαγωγή τῆς ἡμερίδας
  ========================================­========
  Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργάνωσε, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, σέ συνεργασία μέ τό ἀντιαιρετικό της Γραφεῖο, μέ επιτυχία τήν ημερίδα με θέμα «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!» στό Δημοτικό Θέατρο Πεύκης τό Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.

  # vimeo.com/153030613 Uploaded 8 Plays 0 Comments
 2. Πορίσματα Ἡμερίδος
  ========================================­========
  Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργάνωσε, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, σέ συνεργασία μέ τό ἀντιαιρετικό της Γραφεῖο, μέ επιτυχία τήν ημερίδα με θέμα «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!» στό Δημοτικό Θέατρο Πεύκης τό Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.

  # vimeo.com/153030614 Uploaded 1 Play 0 Comments
 3. Χορωδία σχολείου ψαλτικής “Εν Ψαλτηρίω”
  ========================================­========
  Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργάνωσε, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, σέ συνεργασία μέ τό ἀντιαιρετικό της Γραφεῖο, μέ επιτυχία τήν ημερίδα με θέμα «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!» στό Δημοτικό Θέατρο Πεύκης τό Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.

  # vimeo.com/153030610 Uploaded 25 Plays 0 Comments
 4. Έναρξη - Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. Κύριλλος
  ========================================­========
  Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργάνωσε, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, σέ συνεργασία μέ τό ἀντιαιρετικό της Γραφεῖο, μέ επιτυχία τήν ημερίδα με θέμα «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!» στό Δημοτικό Θέατρο Πεύκης τό Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.

  # vimeo.com/153030615 Uploaded 9 Plays 0 Comments
 5. Εισαγωγή - π.Σαράντης Σαράντος
  ========================================­========
  Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργάνωσε, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, σέ συνεργασία μέ τό ἀντιαιρετικό της Γραφεῖο, μέ επιτυχία τήν ημερίδα με θέμα «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!» στό Δημοτικό Θέατρο Πεύκης τό Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.

  # vimeo.com/153030612 Uploaded 12 Plays 0 Comments

Ἡμερίδα: Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω! [14 Νοεμβρίου 2015]

Τράπεζα Ἰδεῶν PRO

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργάνωσε, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, σέ συνεργασία μέ τό ἀντιαιρετικό της Γραφεῖο, μέ επιτυχία τήν ημερίδα με θέμα «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!» στό Δημοτικό Θέατρο Πεύκης τό Σάββατο 14 Νοεμβρίου…

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.