# vimeo.com/100559001 Uploaded 2,413 Views 0 Comments

Follow

ABHP

AnBinhHanhPhuc (Peace&Happiness)

An Binh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời là tổ chức của những người có hoài bảo rao truyền Sứ Điệp 3 Thiên Sứ trong Kinh Thánh Khải Huyền 14 cho người Việt.

Peace & Happiness - Everlasting Gospel Ministry is an organization devotes to proclaiming the 3…


+ More

An Binh Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời là tổ chức của những người có hoài bảo rao truyền Sứ Điệp 3 Thiên Sứ trong Kinh Thánh Khải Huyền 14 cho người Việt.

Peace & Happiness - Everlasting Gospel Ministry is an organization devotes to proclaiming the 3 Angel Messages of Revelation 14 to the Vietnamese People.

Xin viết cho chúng tôi vài dòng (trong mục "post a message" ở bên phía phải, rồi bấm "post" bên dưới) về cảm tưởng của quý vị khi xem những videos nầy.

Chúng tôi cần quý vị giới thiệu về trang web nay cua ABHP (ABHP) với bạn hữu mình, cũng như hổ trợ ABHP về tài chánh để thực hiện những chương trình mới và mướn server để tiếp tục đem Lời Chúa đến cho người Việt.

Chân thành cảm tạ quý vị. Nguyện Chúa ban ơn cho mỗi người viếng trang web nầy.

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.