Adobe After Effect Việt Nam

Website "Adobe After Effect Việt Nam" là sản phẩm cá nhân của mình, xuất phát từ niềm đam mê đồ họa và tinh thần chia sẻ những gì có được đến với nhiều, thật nhiều những người bạn trên thế giới Internet này. Adobe After Effect Việt Nam hy vọng sẽ đem đến nhiều Project, thủ thuật về phần mềm thiết kế video xuất sắc nhất hành tinh này. Tuy Trung không giỏi và cũng chỉ mới làm quen được vài tháng, nhưng với niềm đam mê sẻ chia bất tận, Trung tin là mình làm được; tin là chúng ta làm được nhiều hơn những gì đã nói.

#########################
Admin: Nguyễn Quốc Trung
Email: admin@adobeaftereffect.info
Yahoo: IT_NguyenQuocTrung_IT
Website:
1. AE Việt Nam: http://www.adobeaftereffect.info
2. iGiveaway - Giveaway For You: http://www.igiveaway.edu.vn
3. Linux Việt: http://www.linuxviet.info
#########################

# vimeo.com/60499613 Uploaded 29 Plays 0 Comments

Follow

Adobe After Effect Việt Nam

Trung Nguyen

Website "Adobe After Effect Việt Nam" là sản phẩm cá nhân của mình, xuất phát từ niềm đam mê đồ họa và tinh thần chia sẻ những gì có được đến với nhiều, thật nhiều những người bạn trên thế giới Internet này. Adobe After Effect Việt Nam hy vọng sẽ đem…


+ More

Website "Adobe After Effect Việt Nam" là sản phẩm cá nhân của mình, xuất phát từ niềm đam mê đồ họa và tinh thần chia sẻ những gì có được đến với nhiều, thật nhiều những người bạn trên thế giới Internet này. Adobe After Effect Việt Nam hy vọng sẽ đem đến nhiều Project, thủ thuật về phần mềm thiết kế video xuất sắc nhất hành tinh này. Tuy Trung không giỏi và cũng chỉ mới làm quen được vài tháng, nhưng với niềm đam mê sẻ chia bất tận, Trung tin là mình làm được; tin là chúng ta làm được nhiều hơn những gì đã nói.

#########################

Admin: Nguyễn Quốc Trung

Email: admin@adobeaftereffect.info

Yahoo: IT_NguyenQuocTrung_IT

Website:

1. AE Việt Nam: http://www.adobeaftereffect.info

2. iGiveaway - Giveaway For You: http://www.igiveaway.edu.vn

3. Linux Việt: http://www.linuxviet.info

#########################

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.