Cạnh tranh trên môi trường Internet, doanh nghiệp cần có 1 chiến dịch Adword hiệu quả, cần lựa chọn từ khóa phù hợp, đặt giá thầu hợp lý, bùng phát đúng thời điểm để gia tăng tỷ lệ khách mua hàng.

# vimeo.com/124132663 Uploaded 6 Plays 0 Comments

Quảng cáo Adword

chiendichAdword

Các video hướng dẫn quảng cáo Adword hiệu quả

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.