1. Ble tydelig og synlig
  – Poenget med synlighet er å oppnå resultater, sier Anne Karin Bratten leder i Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

  Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter la i 2007 en strategi om å være faktabaserte og tydelige. De valgte seg noen få hovedsaker som skulle prioriteres, og de fokuserte på ett og ett område om gangen.

  Med denne strategien har Spekter oppnådd gode resultater, og det viktigste læringspunktet for Bratten er at fakta alltid må ligge til grunn for budskapet fordi:
  • Endring kommer først når de berørte har realitetsorientering.
  • Realitetsorientering kommer når man forstår behovet for endring.
  • Forståelse kommer først når man har fakta som viser i en retning. Uten fakta blir man ikke troverdig som avsender.

  # vimeo.com/95369988 Uploaded
 2. Fra storytelling til stordoing
  – Selskaper som er «storydoers» og ikke de tradisjonelle «storytellers» vil være størst i framtiden. Det sier Ty Montague, mannen bak begrepet «storydoing».
  – Det må være samsvar mellom den historien du forteller og hva selskapet faktisk gjør. Jo større avstand, jo større er faren for et dårlig omdømme. Dette gjelder for virksomheter, men også for mennesker, sier han.

  Storydoing er et tenke- og levesett, med tre viktige karakteristikker:
  1. Put your story at the center of your business
  2. Be on a quest
  3. Have an enemy

  Skal et selskap være en storydoer, må det være helhetlig i den forstand at handlinger og beslutninger er styrt av, og i samsvar med, historien om selskapet.
  – Virksomheten må ha en visjon om å bidra til positiv endring i verden utover egen kommersiell vinning, og være tydelig på hva eller hvem den jobber imot og hva den er for, sier Montague.

  # vimeo.com/95369987 Uploaded
 3. Hjerneforskning forutsier forbrukeratferd
  Oppmerksomhet er en begrenset ressurs, og vi preges av at ubevisst motivasjon styrer våre valg.
  – Vi kan ikke alltid stole på det forbrukere sier. Vi vet fra fokusgruppeforskning og spørreundersøkelser at folk ikke alltid er i stand til å fortelle hvorfor de gjør som de gjør, eller hva de kommer til å gjøre, sier Thomas Zöega Ramsøy fra Neurons Inc og Copenhagen Business School

  Hjerneforskning kan derimot bidra til å forutsi hva folk kommer til å gjøre, og forklare hvorfor de handler som de gjør.
  – Med hjerneskanning kan vi forutsi hva vi kommer til å gjøre med 75 prosent korrekthet, forteller hjerneforskeren.

  # vimeo.com/95369986 Uploaded
 4. – Kunder er syretesten på produktene våre
  – Alle kanaler og arenaer er en finger på pulsen til kundene og påvirker omdømmet vårt, sier Toril Nag, konserndirektør i Lyse Tele og styreleder for Altibox.

  Kundeservice i Lyse er hjertet i organisasjonen, og er den delen som kundene forholder seg til. Det er her de ekte tilbakemeldingene kommer inn.
  – Kundesenteret brukes også som et springbrett videre til andre stillinger i konsernet. Har du vært i kundeservice vet du hva kunden forventer, og da kan du gjøre en god jobb på mange områder, sier Nag.
  Lyse bruker sosiale medier for å få en tettere dialog med kundene. Blant annet blir kundene invitert med i produkttesting.

  Som en del av det sterke kundefokuset, involverer Lyse også kundene i produkttestingen gjennom bruk av sosiale medier. Toril Nag forteller at dette fører til produktutviklingen går raskere, blir grundigere og ærligere enn om den skulle vært gjort med egne ansatte. Dette forbedrer både dialogen med og forståelsen for kundene.

  # vimeo.com/95369985 Uploaded
 5. – Skap tillit til journalistene
  I vinter ble Lærdal rammet av en katastrofebrann, som ødela 40 hus og gjorde 70 mennesker husløse. Odd Helge Brugrand ledet kommunens kommunikasjonsarbeid under krisen – et utfordrende arbeid siden både telenettet, Internett og andre kommunikasjonssystemer falt ut.

  Kommunen fikk til slutt opp en nettilkobling, slik at de kunne gi oppdateringer via nettsider og sosiale medier. Overfor befolkningen i Lærdal, som var evakuert til et mottakssenter, ble det kommunisert via en ordonnanstjeneste.

  Noe av det viktigste som ble gjort, var imidlertid å ta godt imot alle journalister som kom til bygda, og å bygge tillit til disse.
  – Vi opprettet et pressesenter med gode arbeidsforhold, og jeg forsøkte å spille på lag med journalistene ved å gi god oppdatert informasjon, hjelpe dem med vinklinger og med å komme i kontakt med berørte personer de kunne intervjue, sier Brugrand.

  # vimeo.com/95141986 Uploaded

Apeland

Apeland PRO

Apeland's channel

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.