Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

Discover Archipelagos Institute campaign on microplastics. With your help we could investigate microplastics to discover their harmful effects and spread this knowledge to instigate change not only in the Aegean Sea but to the rest of the world.

Get involved ! Make the difference now: archipelago.gr/en/donateen/
Visit our indiegogo campaign here: igg.me/at/archimicrocampaign

Our seas and oceans used to be pristine. However, the global production of plastics skyrocketed in the last decades. The pile of plastics garbage increases all over the world. Many animals confuse plastics litter with food. As part of the food chain, we are also impacted. Scientists discovered that plastic degrades faster in the environment in tiny particles, invisible in the naked eyes called: microplastics. As a concept is extremely new, we need to do more research to find out how it affects our seas and how it affects human health.

Uploaded 117 Views 0 Comments

Follow

Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

Archipelagos, IMC

Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας είναι μία μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση, που δραστηριοποιείται από το 1998 σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών (Ιόνιο Πέλαγος, Κεντρικό Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο, κα). Από…


+ More

Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας είναι μία μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση, που δραστηριοποιείται από το 1998 σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών (Ιόνιο Πέλαγος, Κεντρικό Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο, κα). Από το 2000, το Αρχιπέλαγος διατηρεί κύριες ερευνητικές βάσεις στην Ικαρία και τη Σάμο, ενώ το πεδίο δράσης της Οργάνωσης καλύπτει το σύνολο των ελληνικών θαλασσών και σταδιακά επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Μεσογείου.

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.