Arxiu Balears / Archivo Baleares / Balearics Files

La trajectòria escultòrica de l’artista Betty Gold (Austin, Texas, 1935) ha anat evolucionant des del seu interès per la figura humana en els seus inicis cap a l’abstracció buscant sempre la veritat i la universalitat del concepte geomètric. Gold sent un gran interès per l’arquitectura, que es veu reflectit a les seves escultures, de gran format, basant-se en la geometria de les formes, on els angles i els talls han de ser perfectes. L’essència de les seves peces és la suma de tots els elements que la conformen.

La trayectoria escultórica de la artista Betty Gold (Austin, Texas, 1935) ha ido evolucionando desde su interés por la figura humana en sus inicios hacia la abstracción buscando siempre la verdad y la universalidad del concepto geométrico. Gold siente un gran interés por la arquitectura, que se ve reflejado en sus esculturas, de gran formato, basándose en la geometría de las formas, en las que los ángulos y los cortes han de ser perfectos. La esencia de sus piezas es la suma de todos los elementos que la conforman.

Web d'Es Baluard: esbaluard.org/coleccion/artistas/betty-gold/

# vimeo.com/123082484 Uploaded 71 Views 0 Comments

Arxiu Balears / Archivo Baleares / Balearics Files

Es Baluard Museu Plus

Plataforma digital d'Es Baluard per al coneixement dels creadors i agents vinculats a la col·lecció del museu i a l'entorn artístic de les Illes Balears.

Plataforma digital de Es Baluard para el conocimiento de los creadores y agentes vinculados a…


+ More

Plataforma digital d'Es Baluard per al coneixement dels creadors i agents vinculats a la col·lecció del museu i a l'entorn artístic de les Illes Balears.

Plataforma digital de Es Baluard para el conocimiento de los creadores y agentes vinculados a la colección del museo y al entorno artístico de las Islas Baleares.

Es Baluard's digital platform for the knowledge of those creators and agents linked to the museum's collection and the Balearic Islands artistic surroundings.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.