Arxiu Balears / Archivo Baleares / Balearics Files

La ciutat, entesa com a lloc en el qual l'individu es qüestiona l'evolució a nivell econòmic, organitzatiu, urbanístic, etc., i les noves relacions definides entre la nostra societat i l'espai públic, configuren la base del treball realitzat pel creador Xisco Bonnín (Palma, 1967) des de la dècada del 2000 en endavant.
Des dels seus inicis, adopta el mitjà fotogràfic en la seva obra per desenvolupar una investigació al voltant de la ciutat postindustrial, plantejant una reflexió des del punt de vista sociològic i documental de la nostra relació amb l'entorn urbà en l'actualitat. Bonnín analitza els efectes derivats del turisme com la gentrificació i l'impacte del desenvolupament turístic en diferents contexts com la ciutat de Palma o Cuba, i en la seva obra més recent, fa referència a la saturació d'imatges provocada per les noves tecnologies.

La ciudad, entendida como lugar en el que el individuo se cuestiona la evolución a nivel económico, organizativo, urbanístico, etc., y las nuevas relaciones definidas entre nuestra sociedad y el espacio público, configuran la base del trabajo realizado por el creador Xisco Bonnín (Palma, 1967) desde la década del 2000 en adelante.
Desde sus inicios, adopta el medio fotográfico en su obra para desarrollar una investigación en torno a la ciudad posindustrial, planteando una reflexión desde el punto de vista sociológico y documental de nuestra relación con el entorno urbano en la actualidad. Bonnín analiza los efectos derivados del turismo como la gentrificación y el impacto del desarrollo turístico en distintos contextos como la ciudad de Palma o Cuba, y en su obra más reciente, hace referencia a la saturación de imágenes provocada por las nuevas tecnologías.

Web d'Es Baluard: esbaluard.org/coleccion/artistas/xisco-bonnin-2/

# vimeo.com/295536370 Uploaded 35 Views 0 Comments

Arxiu Balears / Archivo Baleares / Balearics Files

Es Baluard Museu Plus

Plataforma digital d'Es Baluard per al coneixement dels creadors i agents vinculats a la col·lecció del museu i a l'entorn artístic de les Illes Balears.

Plataforma digital de Es Baluard para el conocimiento de los creadores y agentes vinculados a…


+ More

Plataforma digital d'Es Baluard per al coneixement dels creadors i agents vinculats a la col·lecció del museu i a l'entorn artístic de les Illes Balears.

Plataforma digital de Es Baluard para el conocimiento de los creadores y agentes vinculados a la colección del museo y al entorno artístico de las Islas Baleares.

Es Baluard's digital platform for the knowledge of those creators and agents linked to the museum's collection and the Balearic Islands artistic surroundings.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.