Arxiu Balears / Archivo Baleares / Balearics Files

Introduir-se en la trajectòria de l’artista mallorquí Rafel Joan (Palma, 1957), iniciada als anys vuitanta a Palma i que continua poc després a Barcelona, significa situar-se dins un moment clau en la historiografia de l’art espanyol, el ressorgir de la pintura figurativa de caràcter neoexpressionista a nivell internacional que al territori espanyol va ser promoguda per una sèrie de joves creadors entre els quals hi figuren Miquel Barceló, Lluís Claramunt i Rafel Joan, entre d’altres.
Encara que lligat inicialment en aquest context, un dels trets que caracteritza la seva obra és una indefinició intencionada per poder dur a terme el seu treball al voltant de les seves experiències vitals, ja sigui a Barcelona, als seus viatges –al Marroc o Nova York-, o a Mallorca on resideix des del 1997. Autoretrats, escenes quotidianes, els nuclis urbans -amb especial atenció als barris marginals- i les captacions del paisatge mallorquí que refermen el seu vincle amb l’illa, configuren el seu imaginari pictòric.

Introducirse en la trayectoria del artista español Rafel Joan (Palma, 1957), iniciada en los años ochenta en Palma y que continúa poco después en Barcelona, significa situarse dentro de un momento clave en la historiografía del arte español, el resurgir de la pintura figurativa de carácter neoexpresionista a nivel internacional que en el territorio español fue promovida por una serie de jóvenes creadores entre los que figuran Miquel Barceló, Luis Claramunt y Rafel Joan, entre otros.
Aunque ligado inicialmente en este contexto, uno de los rasgos que caracteriza su obra es una indefinición intencionada para poder llevar a cabo su trabajo en torno a sus experiencias vitales, ya sea en Barcelona, en sus viajes -a Marruecos o Nueva York -, o en Mallorca donde reside desde 1997. Autorretratos, escenas cotidianas, los núcleos urbanos -con especial atención a los barrios marginales- y las captaciones del paisaje mallorquín que reafirman su vínculo con la isla, configuran su imaginario pictórico

Web d'Es Baluard: esbaluard.org/coleccion/artistas/rafel-joan/

# vimeo.com/300721882 Uploaded 9 Plays 0 Comments

Arxiu Balears / Archivo Baleares / Balearics Files

Es Baluard Plus

Plataforma digital d'Es Baluard per al coneixement dels creadors i agents vinculats a la col·lecció del museu i a l'entorn artístic de les Illes Balears.

Plataforma digital de Es Baluard para el conocimiento de los creadores y agentes vinculados a…


+ More

Plataforma digital d'Es Baluard per al coneixement dels creadors i agents vinculats a la col·lecció del museu i a l'entorn artístic de les Illes Balears.

Plataforma digital de Es Baluard para el conocimiento de los creadores y agentes vinculados a la colección del museo y al entorno artístico de las Islas Baleares.

Es Baluard's digital platform for the knowledge of those creators and agents linked to the museum's collection and the Balearic Islands artistic surroundings.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.