1. # vimeo.com/100700496 Uploaded 87 Plays 0 Comments
  2. # vimeo.com/100700499 Uploaded 46 Plays 0 Comments
  3. # vimeo.com/100700500 Uploaded 67 Plays 0 Comments
  4. # vimeo.com/102221165 Uploaded 25 Plays 0 Comments

Jornada sobre avaluació i àmbit local

Ivàlua Plus

L’actual crisi econòmica i la pressió sense precedents que imposa sobre els recursos públics i del tercer sector fan necessari repensar en profunditat els objectius i les formes d’intervenció social. En aquest context, els ens locals han hagut de fer…


+ More

L’actual crisi econòmica i la pressió sense precedents que imposa sobre els recursos públics i del tercer sector fan necessari repensar en profunditat els objectius i les formes d’intervenció social. En aquest context, els ens locals han hagut de fer front a dràstiques reduccions de les transferències de recursos econòmics provinents d’organismes supramunicipals, així com una davallada notable en la generació d’ingressos propis. Mentre que alguns veuen aquesta conjuntura amb cert pessimisme, d’altres creuen que és el moment de revaloritzar el paper de les entitats locals com a agents promotors de la innovació basada en evidències als sectors públic i social.

Les entitats municipals implementen un gran nombre de programes caracteritzats per la seva proximitat amb el ciutadà. Encara que molts d’aquests programes s’hagin avaluat de manera rigorosa centrant-se en la seva implementació o en la qualitat dels serveis, això no vol dir que des de l’àmbit local no es cregui necessari avaluar-ne la seva efectivitat. Vol dir simplement que barreres com la manca de temps, pressupost o expertesa no n’han permès fins al moment la seva avaluació d'impacte. Cal, en definitiva, repensar com es poden superar aquests obstacles per tal que el disseny i l’avaluació de polítiques basades en evidències arreli a nivell local.

La jornada pretén ser un espai de debat i reflexió al voltant de l’avaluació de polítiques públiques a l’àmbit local. Més concretament, la jornada pretén:

1. Conèixer quines iniciatives sobre avaluació existeixen a nivell local a Catalunya;
2. Recollir quins són els principals reptes als que han de fer front els ajuntaments si volen avaluar un programa propi;
3. Presentar instruments que siguin de fàcil adopció per a qualsevol entitat local disposada a avaluar programes propis – com dissenyar programes basats en l’evidència i millorar la disponibilitat de dades.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.