พิชิตมะเร็งร้าย (Beat Deadly Cancer)

บทที่ 1: ปฐมบท แนะนำอุปกรณ์ และตารางบำบัด
ดูวีดีโอทุกบทได้ที่ พิชิตมะเร็งร้าย (Beat Deadly Cancer)

"พิชิตมะเร็งร้าย" จากประสบการณ์ชีิวิตจริง พิชิตมะเร็งร้ายระยะสุดท้าย ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษาโรค
โดย พระเศรษฐศักดิ์ ฐิตธมฺโม (หลวงพ่อแจ็คสัน)
กำกับ / ถ่ายทำ / ตัดต่อ / ดนตรีประกอบ โดย อภิชญา ไชยพยอม (Neuter Lover)

ผลิตเป็นวิทยาทานเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือ 'พิชิตมะเร็งร้าย'
Downloadได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0B3-EIRN16HbQUzZic3BkY2RCbzA/edit?usp=sharing

"Beat Deadly Cancer"
Dharma heal minds, Herbs heal diseases.
The step-by-step guide to defeat final stage cancer, based on the clock of life.
Alternative treatment by Bhikkhu Setthasak (Jackson)Thitadhammo.

Directed / Shot / Edited / Music by Apichaya Chaipayom aka Neuter Lover
Impart nonprofit knowledge to cancer patients and families.
View all chapters at พิชิตมะเร็งร้าย (Beat Deadly Cancer)

# vimeo.com/65231475 Uploaded 152 Plays 0 Comments

Follow

พิชิตมะเร็งร้าย (Beat Deadly Cancer)

Neuter Lover

"พิชิตมะเร็งร้าย" จากประสบการณ์ชีิวิตจริง พิชิตมะเร็งร้ายระยะสุดท้าย ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษาโรค
โดย พระเศรษฐศักดิ์ ฐิตธมฺโม (หลวงพ่อแจ็คสัน)
กำกับ / ถ่ายทำ / ตัดต่อ / ดนตรีประกอบ โดย อภิชญา ไชยพยอม (Neuter Lover) http://www.neuterlover.com

ผลิตเป็นวิทยาทานเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือ…


+ More

"พิชิตมะเร็งร้าย" จากประสบการณ์ชีิวิตจริง พิชิตมะเร็งร้ายระยะสุดท้าย ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษาโรค
โดย พระเศรษฐศักดิ์ ฐิตธมฺโม (หลวงพ่อแจ็คสัน)
กำกับ / ถ่ายทำ / ตัดต่อ / ดนตรีประกอบ โดย อภิชญา ไชยพยอม (Neuter Lover) http://www.neuterlover.com

ผลิตเป็นวิทยาทานเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือ 'พิชิตมะเร็งร้าย'
Download ได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0B3-EIRN16HbQUzZic3BkY2RCbzA/edit?usp=sharing

Dharma heal minds, Herbs heal diseases.
The step-by-step guide to defeat final stage cancer, based on the clock of life.
Alternative treatment by Bhikkhu Setthasak (Jackson)Thitadhammo.

Directed / Shot / Edited / Music by Apichaya Chaipayom aka Neuter Lover, http://www.neuterlover.com
Impart nonprofit knowledge to cancer patients and families.

Shout Box

  • Neuter Lover

    ต้องการคำแนะนำ คำปรึกษา ฝากข้อความไว้ได้ที่นี่ค่ะ :)

    by Neuter Lover

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.