Business Heroes

 1. Toto video je ukázkou z prvního setkání Business Heroes Opava, zcela bezplatné aktivity, která se zaměřuje na podporu a setkávání lidí, kteří se zajímají o podnikání.
  Business Heroes je původem brněnské sdružení, jehož cílem je organizovat setkávání lidí, kteří podnikají nebo o podnikání chtějí diskutovat.
  Naše setkání jsou unikátní svým zaměřením na praktické využití. To zaručují zkušení podnikatelé plní entuziasmu, na které na každé naší akci narazíte.

  # vimeo.com/60894424 Uploaded 547 Plays 0 Comments
 2. Na druhém setkání Business Heroes Opava (BHO) jsme si pro všechny účastníky připravili pár překvapení. Sami jsme pak byli překvapeni tím, kolik se sešlo nadšených zájemců – téměř o polovinu více než na minulém setkání.

  Po krátkém úvodu a zhodnocení minulého setkání jsme mluvili o tom, jaké kroky je třeba udělat v začátku podnikání. Představili jsme také naši výjimečnou vnitřní kontaktní síť – jedná se o uzavřenou skupinu lidí, kterou organizujeme prostřednictvím profesní sítě LinkedIn, kde si každý může vytvořit vlastní profesní životopis a díky tomu najít například zajímavé obchodní příležitosti ve spolupráci s ostatními členy. O tuto síť se stará tzv. BLATCHER (čti „blečr“). BLATCHER je vlastně zkratkou několika anglických slov (Business Heroes LinkedIn Catcher) a jedná se o správce vnitřní profesní sítě Business Heroes, který má na starosti právě zapojování nových účastníků BHO. Tuto funkci vykonává nový člen týmu, Lukáš Zemek.

  Poté už došlo na vystoupení business hrdinů, kteří přišli představit své nápady na podnikání. První hrdinka Veronika Frélichová představila svůj nápad na obchod s regionálními potravinami. Také mluvila o tzv. sociálním podnikání, se kterým má zkušenost z Velké Británie. Jako druhý vystoupil Jirka Dluhoš, který prezentoval svůj čerstvě založený e-shop s biodegradabilními obaly. Po Jirkovi vystoupila Petra Ťapťuchová, která mluvila o svém nápadu, jak pomáhat dospělým zbavit se stresu formou masáží a pobytových akcí.
  Prvním překvapením večera byla nabídka na vystoupení jednoho člověka z publika, který by chtěl také prezentovat svůj nápad na podnikání. Jako poslední hrdinka (doslova) večera tedy vystoupila Pavla Stankušová, která se na výzvu přihlásila a představila svůj nápad na obchod s těhotenským oblečením.
  Publikum se během prezentací proměnilo v investory, z nichž každý při příchodu dostal k dispozici jeden milion tzv. béhátíků. Jako správní potenciální investoři kladli účastníci všem vystupujícím otázky. Poté do připravených hlasovacích bedýnek vhazovali své béhátíky podle toho, komu by skutečně věnovali svou investici. Účastníci hlasováním určili toto pořadí: 1. Jirka, 2. Veronika, 3. Pavla, 4. Petra.
  Dalším překvapením večera bylo vystoupení Elišky Balharové, která má na starosti firemní klientelu v České spořitelně a která zhodnotila nápady z hlediska příležitostí a rizik. Krátce se také k nápadům vyjádřil zkušený podnikatel Karel Grygera.

  V druhé části večera jsme naplno rozběhli networking formou workshopu inspirovaného tzv. speed-datingem (rychlé seznamování). Každý z nás si musel do dvojice najít někoho, koho neznal nebo ten večer viděl poprvé. Během tří minut jsme se jeden druhému představili a měli zjistit tři předem dané informace. Vždy po třech minutách jsme se vyměnili a po osmi výměnách jsme tuto hru ukončili. Ten, kdo si určené tři informace zapamatoval o nejvíce lidech, získal další překvapení večera – láhev Bohemia sektu. Výhercem se stal Ondřej Kolich, který si zapamatoval informace o všech lidech, se kterými mluvil. Gratulujeme!

  Po workshopu proběhl krátký závěrečný volný networking.

  Všem moc děkujeme za aktivní účast a atmosféru nabitou inspirací a spoluprací. Těšíme se na setkání 29. 4. 2013 v 19:00 v Sále purkmistrů Obecního domu v Opavě.

  # vimeo.com/63845656 Uploaded 159 Plays 0 Comments
 3. Třetí setkání opavského Business Heroes, které se konalo v pondělí 29. 4. 2013, přineslo téma „Brutální cesta business hrdinů“. Jako vždy i tentokrát vystoupili se svým příběhem tři podnikatelští hrdinové a promluvili o své podnikatelské cestě, o překážkách, které na ní ležely a které museli překonat, pokud chtěli dál pokračovat za svým podnikatelským snem.

  V úvodu setkání jsme připomněli zajímavý projekt „Podnikejte s Rybníčkem“, který byl v únoru prezentován provozovateli Kulturního domu Na Rybníčku, Rosťou Tomášem a Martinem Kubíkem. Vyzývali tehdy každého podnikavého člověka, aby za nimi přišel s nápadem na jednorázovou či opakovanou akci, která by se mohla v prostorách KD konat, a kterou by mu provozovatelé bez jakýchkoli zatěžujících finančních nákladů pomohli uspořádat, pokud by se jim zdála perspektivní. Zisk z této akce by se rozdělil rovným dílem mezi 3 společníky a onoho „podnikavce“.
  Dále na začátku promluvil pan Ing. Pavlas, ředitel opavského Finančního úřadu, a vyzval nás všechny, abychom nezapomínali, že jeho instituce není žádný strašák, kterého by se měl každý podnikatel bát, ale naopak by se na ni měl zavčasu obrátit s jakýmkoli dotazem.

  Hlavní část setkání byla věnována třem business hrdinům, mladým podnikatelům. Jako první vystoupily Jana Zupková a Denisa Kleinová se svým floristickým a dekorativním studiem Decuss, které se z původního malého stánku s krásnými věcmi jejich pílí rozrostlo v prosperující podnik. Ten si na místním trhu díky svému přístupu našel místo i ve velké konkurenci. Po dámách se nám představil Tomas Kuluris, jehož podnikatelská cesta k současnému projektu Akustické materiály byla skutečně „brutální“, přesto dokázal počáteční nezáviděníhodnou situaci v podnikání překlopit v založení úspěšné společnosti.
  Poslední hrdina večera byl náš brněnský host a zakladatel Business Heroes Radek Vaniš. Ačkoli je dnes úspěšným podnikatelem a marketérem, představil nám svůj již uzavřený, odvážný projekt Slevonaut, na kterém nám ukázal, na co bychom v začátcích podnikání neměli zapomenout, abychom svůj nápad a záměr udrželi na úspěšné cestě.

  Po prezentacích našich hostů jsme se stejně jako minule všichni zvedli ze židlí a zúčastnili se síťovacího workshopu, tentokráte s názvem Elevator Talk. Všichni jsme utvořili dvojice a v rámci jedné minuty jsme se pokusili zaujmout toho druhého, ať už sebou nebo svým projektem, a to tak, aby nás poté ocenil – k tomuto účelu sloužilo sedm fazolí, které měl každý k dispozici. Ten, kdo měl na konci workshopu nejvíce fazolí, vyhrál a získal hodnotnou cenu, kterou jsme ale pro toto setkání pojali poněkud humorněji – balík toaletního papíru se přeci každému hodí!

  Po workshopu nám zbyl čas na závěrečný volný networking, rozptýlili jsme se tedy po prostoru a pokračovali v navazování kontaktů.

  # vimeo.com/65596308 Uploaded 186 Plays 0 Comments
 4. Čtvrté setkání Business Heroes v Opavě proběhlo jako vždy poslední pondělí v měsíci, tedy 27.5.2013, a přineslo téma „Jak sestavit a vést hvězdný tým“. Naším cílem bylo představit publiku hosty, kteří v rámci své každodenní práce vedou tým lidí, ať už malý nebo velký, a kteří by nám mohli povědět, co z jejich pohledu vedení lidí obnáší a vyžaduje. Spolu s těmito leadery týmů jsme pozvali vždy jednoho člena jejich týmu, aby mohl o svém šéfovi podat „hlášení z druhé strany barikády“, nebo-li zhodnotit, jak tým vede, co na něm mají rádi a co naopak by na jeho místě dělali jinak.

  Toto téma jsme zvolili, protože jsme si vědomi, jak důležité je, aby měl podnikatel tým kvalitních spolupracovníků (pokud nepodniká sám). Fungující podnikání stojí a padá na lidech.

  První host, kterého jsme na setkání pozvali, byla Jana Hynarová, ředitelka Opavské kulturní organizace. Se svým týmem se snaží o to, aby byl kulturní život v Opavě co nejpestřejší. Jana publiku vyložila, co je z jejího pohledu podstatné, aby team-leader dodržoval, jak by měl s týmem komunikovat, jednat a čemu by se měl vyhnout. Na otázku, za co by svého zaměstnance nekompromisně vyhodila, odpověděla: „Pokud by mi rozkládal tým.“ Dodala také, že považuje za velmi důležitou důvěru, pohodu a férovost vůči svým lidem.

  Po vystoupení Jany se slova ujal člen jejího týmu, Jan Kunze, který svou nadřízenou hodnotil velmi pozitivně.

  Druhým hostem byla Šárka Drabčíková, manažerka u společnosti Fincentrum. Protože si nedávno sestavovala nový tým, otázka z publika – podle čeho si členy svého týmu vybírá – na sebe nenechala dlouho čekat. Šárka odpověděla, že zaměstnanec musí mít zkrátka jiskru v oku a práce by ho měla bavit. Také vítá, když někdo přijde s novým podnětem a svým názorem.
  Členkou týmu, která přišla Šárku zhodnotit, byla Monika, která byla rovněž se svou manažerkou zcela spokojená, a ačkoli se publikum svými dotazy snažilo vyzvědět jakoukoli chybičku, Monika vzájemnou spolupráci ohodnotila zcela kladně.

  Posledními hosty večera byli René Musila, místopředseda představenstva společnosti Kofola Holding a.s., a člen jeho týmu, ředitel výroby, Petr Pravda. Nyní byla poprvé za večer řeč o opravdu velké, tržně orientované společnosti a rozsáhlých týmech. Tomuto manažerovi již prošla rukama spousta zaměstnanců, a tak se publikum v diskuzi zajímalo, co především u svého podřízeného René požaduje – vypíchl především důvěru a povahu člověka. Člen jeho týmu, Petr, na svém nadřízeném ocenil jeho zápal do práce a míru čas, kterou společnosti věnuje, bez ohledu na pracovní dobu. I on se účastní pohovorů s novými zaměstnanci. „Vždy se ptám sám sebe, jestli jsem s tímto člověkem schopen vydržet například 5 hodin sám na cestě autem,“ uvedl jako příklad, protože v rámci svých povinnosti musí hodně cestovat.

  Každý z hostů se se zadaným tématem i stylem prezentace popral po svém, někdo přišel zcela připraven na několikaminutový proslov, někdo zase spoléhal na přirozenou diskuzi. Tuto variabilitu ovšem jako organizační tým velmi vítáme – Business Heroes zde není proto, aby své hosty školil a nutil je zapadnout do jednotného vzorce, nechceme přeci vyumělkované prezentátory, vítáme jejich přirozenost! Jak jinak by se s těmito hosty, podnikatelskými hrdiny, mohlo obecenstvo ztotožnit a uvědomit si, že jsou to také jen lidé, že mají své chyby a přednosti. Nezapomínejme také, že všichni hosté přichází na setkání promlouvat zcela bezplatně ve svém volném čase proto, že chtějí něco ze svých zkušeností a náboje v tom krátkém čase předat dál lidem, kteří se rozhodli či rozhodují pro cestu podnikatele nebo hledají inspiraci.

  Ve druhé části večera se všichni účastníci rozdělili do týmů, které dostali za úkol z pomůcek (papír, brčka, izolepa, špejle) postavit co možná nejvyšší věž. Organizátoři pak vytvářeli na jednotlivé týmy tlak a sledovali, jak budou reagovat. Bylo také zajímavé pozorovat, kdo se chopil úlohy leadera a jak „práci“ organizoval. Vítězný tým si pak odnesl sladkou odměnu.

  Po tomto živém workshopu následoval tradiční volný networking.

  Děkujeme všem, kteří na setkání přišli, za vaši aktivitu a zpětné vazby, a zveme vás na páté setkání, poslední před prázdninami, které se uskuteční 24. 6. 2013 v 19:00 v Obecním domě, ponese název „Business s Tebou v hlavní roli“. Tentokráte se do děje zapojíte úplně všichni – těšíme se na vás!

  # vimeo.com/67434082 Uploaded 192 Plays 0 Comments
 5. Na příštím setkání poznáme jaký je to pocit, když nám pod rukama vzniká reálné podnikání! Těšte se na skupinový výběr podnikatelského nápadu, týmovou práci na obchodním modelu a finální prezentaci investorovi! Jsme schopni vytvořit za 2,5 hodiny funkční podnikání? To brzy zjistíme!

  # vimeo.com/68633543 Uploaded 71 Plays 0 Comments

Business Heroes

Jan Pelc

Toto je kanál skupiny Business Heroes.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.