Biblionerzy

Czy zastanawiałeś się nad życiem wiecznym? Czy myślałeś albo bałeś się podjąć decyzję wyboru Jezusa swoim Panem i Zbawicielem? Mamy nadzieję tym krótkim filmikiem, rozbudzić Twoje wielkie pragnienie Zbawienia. Wybierz Zbawienie! Pozdrawiamy w Panu - Zespół Biblionerów + biblionerzy.pl
Have you ever thought about eternal life? Have you ever scary with take decision to choose Jesus of your Lord and Saviour? We have a hope, that this video help You encourage yours great desire of Salvation. Choose the Lord! Group Biblioners - biblionerzy.pl and facebook.com/pages/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87-Biblioner%C3%B3w/105928362818543

# vimeo.com/49620633 Uploaded 700 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Biblionerzy

Biblionerzy

[PL] Chcemy pokazywać dobrą, chrześcijańską sztukę we współczesnym świecie. Chcemy inspirować i ewangelizować. Chcemy dawać Boga ludziom w nowoczesnej formie. Jak to robimy? Sprawdź!

[ENG] We want to show good, christian art in the world today. We


+ More

[PL] Chcemy pokazywać dobrą, chrześcijańską sztukę we współczesnym świecie. Chcemy inspirować i ewangelizować. Chcemy dawać Boga ludziom w nowoczesnej formie. Jak to robimy? Sprawdź!

[ENG] We want to show good, christian art in the world today. We want to inspire and evangelise. We want to give God people in new form. How we are doing that? Check this out!

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels