Artistiaid BLINC Artists

 1. ⁄⁄⁄ Sengl newydd allan Mawrth 23ain, 2015
  ⁄⁄⁄ New single out March 23rd, 2015

  BLINC 5

  # vimeo.com/122356302 Uploaded 2 Plays 0 Comments
 2. Fideo ar gyfer/Video for Y MAE'R MÔR MAWR YN DDU gan/by HMS MORRIS.

  Ffilmwyd ar draeth Newgale, Sir Benfro, a Ysgol Gyfun Pantycelyn, Llanymddyfri. Diolchiadau lu i Rhodri a Delyth am eu hamser a'u haelioni.

  # vimeo.com/96310819 Uploaded 374 Plays 0 Comments
 3. Ffilm ac animeiddio gan Elly Stringer. Crëwyd yn wreiddiol fel rhan o ddarn ar y cyd gan Alys Hughes ac Elly Stringer ar gyfer Blinc 2012.

  Film and animation by Elly Stringer. Originally created as part of a collaborative piece by Alys Hughes and Elly Stringer for Blinc 2012.

  # vimeo.com/64890234 Uploaded 132 Plays 0 Comments
 4. Video i gan newydd Osian Howells, Hen Hanesion.

  # vimeo.com/106184087 Uploaded 132 Plays 0 Comments

Artistiaid BLINC Artists

Recordiau BLINC Records

♫♫♫ Croeso i sianel Vimeo Blinc. Ewch i 'Videos' am fwy o wybodaeth. Mwy o fideos ar y ffordd...
♫♫♫ Welcome to the Blinc Vimeo channel. Go to 'Videos' for more info. More videos on the way...

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.