Dagtilbud for yngre personer med demens. Tilbudet har pr. i dag 11 brukere. Bedriften gir et viktig tilbud til personer som er i en vanskelig situasjon, hvor sykdom har rammet hardt og de har mistet sin tidligere sosiale funksjon.

# vimeo.com/52704492 Uploaded 670 Plays 0 Comments

Bygdeutviklingsprisen 2012

Nordic Media Lab Business

Bygdeutviklingsprisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.
Bedriftene er vurdert utifra:
– Nyskaping/originalitet
– Økonomisk resultat/lønnsomhet
– Sysselsetting,…


+ More

Bygdeutviklingsprisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.
Bedriftene er vurdert utifra:
– Nyskaping/originalitet
– Økonomisk resultat/lønnsomhet
– Sysselsetting, særlig for kvinner og ungdom
– Sosial og miljømessig bærekraft, herunder utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.