1. Cagdas Dernekler Federasyonu - Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen

  Vereniging zonder winstoogmerk

  Banierstraat 32-34, B-9000 Gent

  1. Missie
  Streefdoel
  CDF vzw is een vooruitstrevende en leken koepelorganisatie die een alternatief biedt door mensen
  met verschillende overtuigingen en culturen samen te brengen om een positief veranderingsproces
  af te leggen, zodat ze kunnen groeien tot volwaardige kritische en bewuste burgers die zich thuis
  voelen in de Vlaamse samenleving in al haar verscheidenheid.

  Meerwaarde
  Enerzijds staat voor CDF vzw het individu centraal. Vertrekkend vanuit de eigen kracht
  het individu kritisch laten nadenken, zaken en zichzelf in vraag durven laten stellen en taboes durven
  doorbreken. Kortom elkaar durven te aanvaarden in zijn/haar eigenheid.
  Anderzijds hecht CDF vzw veel waarde aan gelijke kansen, iedereen die gelijke kansen bieden.
  Hier legt CDF de link met de brede gemeenschap want enkel via gelijke kansen kan men meedraaien.

  Doelgroep
  CDF vzw brengt mensen samen die religie en vrijzinnigheid als levenshouding maximaal op een
  persoonlijke wijze beleven.
  Zowel Vlaamse zelforganisaties als zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden actief in
  Vlaanderen die zich kunnen vinden in deze waarden en wereldlijke visie mogen op onze steun
  rekenen

  Activiteiten
  Om dit te realiseren zet CDF vzw zich in voor sociaal-cultureel werk via 3 pijlers zijnde
  schakelfunctie, netwerkfunctie en ondersteuningsfunctie, waarbij geen enkele activiteit vanuit een
  religieuze of nationalistische invalshoek benaderd wordt.

  Medewerkers
  CDF vzw steunt op het werk van vrijwilligers dat professioneel ondersteund wordt

  Samenwerking
  CDF vzw sluit zich niet op in de eigen werking maar kiest ervoor actief samen te werken met
  partners, zowel lokaal als internationaal, wiens profiel nauw aansluit op onze organisatie. HEDEN
  De Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen vzw (�DF) is een landelijke vereniging van socio-culturele organisaties van etnisch-culturele minderheden. Momenteel telt de Federatie 86 lidorganisaties waaronder

  43 kernen - Oost-Vlaanderen:
  17 kernen - Antwerpen:
  02 kernen - Limburg:
  24 kernen - Brussel:


  Turkse verenigingen
  Bulgaarse verenigingen
  Russiche verenigingen
  Mongoolse verenigingen
  Georgische verenigingen
  Moldaavse verenigingen
  Kazakse verenigingen
  Kirgizische vereniging
  Slovaakse vereniging
  Bolivia
  Afgaanse vereniging
  Vlaamse vereniging

  In de bestuursorganen zetelen de vertegenwoordigers van de 86 lidorganisaties.

  # vimeo.com/123547033 Uploaded 52 Plays 0 Comments
 2. Cagdas Dernekler Federasyonu - Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen

  Vereniging zonder winstoogmerk

  Banierstraat 32-34, B-9000 Gent

  1. Missie
  Streefdoel
  CDF vzw is een vooruitstrevende en leken koepelorganisatie die een alternatief biedt door mensen
  met verschillende overtuigingen en culturen samen te brengen om een positief veranderingsproces
  af te leggen, zodat ze kunnen groeien tot volwaardige kritische en bewuste burgers die zich thuis
  voelen in de Vlaamse samenleving in al haar verscheidenheid.

  Meerwaarde
  Enerzijds staat voor CDF vzw het individu centraal. Vertrekkend vanuit de eigen kracht
  het individu kritisch laten nadenken, zaken en zichzelf in vraag durven laten stellen en taboes durven
  doorbreken. Kortom elkaar durven te aanvaarden in zijn/haar eigenheid.
  Anderzijds hecht CDF vzw veel waarde aan gelijke kansen, iedereen die gelijke kansen bieden.
  Hier legt CDF de link met de brede gemeenschap want enkel via gelijke kansen kan men meedraaien.

  Doelgroep
  CDF vzw brengt mensen samen die religie en vrijzinnigheid als levenshouding maximaal op een
  persoonlijke wijze beleven.
  Zowel Vlaamse zelforganisaties als zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden actief in
  Vlaanderen die zich kunnen vinden in deze waarden en wereldlijke visie mogen op onze steun
  rekenen

  Activiteiten
  Om dit te realiseren zet CDF vzw zich in voor sociaal-cultureel werk via 3 pijlers zijnde
  schakelfunctie, netwerkfunctie en ondersteuningsfunctie, waarbij geen enkele activiteit vanuit een
  religieuze of nationalistische invalshoek benaderd wordt.

  Medewerkers
  CDF vzw steunt op het werk van vrijwilligers dat professioneel ondersteund wordt

  Samenwerking
  CDF vzw sluit zich niet op in de eigen werking maar kiest ervoor actief samen te werken met
  partners, zowel lokaal als internationaal, wiens profiel nauw aansluit op onze organisatie. HEDEN
  De Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen vzw (�DF) is een landelijke vereniging van socio-culturele organisaties van etnisch-culturele minderheden. Momenteel telt de Federatie 86 lidorganisaties waaronder

  43 kernen - Oost-Vlaanderen:
  17 kernen - Antwerpen:
  02 kernen - Limburg:
  24 kernen - Brussel:


  Turkse verenigingen
  Bulgaarse verenigingen
  Russiche verenigingen
  Mongoolse verenigingen
  Georgische verenigingen
  Moldaavse verenigingen
  Kazakse verenigingen
  Kirgizische vereniging
  Slovaakse vereniging
  Bolivia
  Afgaanse vereniging
  Vlaamse vereniging

  In de bestuursorganen zetelen de vertegenwoordigers van de 86 lidorganisaties.

  # vimeo.com/122197800 Uploaded 44 Plays 0 Comments

CDF

CDF-Cagdas Dernekler Federasyonu

http://www.cdfvzw.be

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.