Citymail.nl

Citymail.nl is een uniek logistiek en cross-mediaal platform voor webwinkels en handelsbedrijven met als doel logistieke processen te verbeteren en kosten te reduceren. Dit platform is speciaal opgericht om jouw onderneming optimaal te kunnen laten genieten van alle voordelen die grote corporate bedrijven ook hebben. Deze bedrijven laten uit oogpunt van efficiëntie en kostenbesparing de inkoop van verschillende processen centraliseren.
Vanuit deze visie is het Citymail.nl opgericht. Een platform voor webwinkeliers die krachten bundelen. En met het groter worden van ons platform worden uw voordelen als maar groter. Kortom een echte WIN-WIN situatie.

Meer informatie vind u terug op http://www.citymail.nl

# vimeo.com/50694945 Uploaded 1,903 Plays 0 Comments

Follow

Citymail.nl

Syvo Citymail

The official Citymail channel with all the tutorial, promo & educational videos by Citymail.nl

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.