1. Scientific research has shown that there are no special genes which make us become old and die. Genes determine our ability to live and maintain health for about forty years after which our cells and organs start becoming weaker and less functional. Several lifestyle factors, such as food, physical activity and psycho-social interactions affect ageing and lifespan. To live longer and to maintain health a promising approach is that of “hormesis” which uses low levels of physical, nutritional and mental stress which stimulates and strengthens body’s own defense mechanisms.

  # vimeo.com/52676975 Uploaded 246 Plays 0 Comments
 2. Før 1922 døde patienter med type 1 diabetes i løbet af dage, uger eller få år. Den uge læge Banting og den medicinstuderende Best er kendt som dem, der i 1922 radikalt ændrede livet for patienter med type 1 diabetes, så de i dag kan leve et næsten normalt liv. De behøvede dog hjælp af de ældre og erfarne professorer Macleod og Collip. Banting og Macleod fik Nobelprisen, men delte den med de to andre. Forelæsningen fortæller brudstykker af denne fortælling. Forelæsningen fortæller også om, hvordan de fire lagde også grunden til det danske insulineventyr. En lykkelig fortælling om det, der i dag er blevet til Novo Nordisk. Novo Nordisk er førende på verdensplan, når det gælder udvikling og fremstilling af insulin.

  # vimeo.com/52676974 Uploaded 398 Plays 0 Comments
 3. Diabetes er en udbredt sygdom som rammer 5 % af Danmarks befolkning. Kroppen har helt specielle celler, beta-celler, som står for insulin produktionen. Så man kan kalde beta-cellerne for kroppens insulinfabrik. Hvis man har diabetes laver beta-cellerne enten ikke insulin, eller beta-cellerne laver ikke insulin nok til at møde kroppens behov. Diabetes kan ikke helbredes, men der findes forskellige lægemidler, som anvendes for at afhjælpe den manglende insulin produktion.
  Forelæser er lektor, Ph.d., Kamille Smidt Rasmussen, Biomedicinsk Institut, Aarhus Universitet.

  # vimeo.com/52645766 Uploaded 735 Plays 0 Comments
 4. Hvordan vil de demografiske forandringer påvirke det danske arbejdsmarked? Store generationer nærmer sig tilbagetrækningsalderen og hvordan skal arbejdsmarkedet tilpasse sig til denne situation? Politisk er der lagt op til, at folk skal trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet, men vil de gøre det? Psykologen Asger Neumann belyser spørgsmålene i denne forelæsning. Professor Torben M. Andersen fra Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, belyser spørgsmålene i denne forelæsning.

  # vimeo.com/51579687 Uploaded 117 Plays 0 Comments
 5. Forelæsningen diskuterer arbejdets betydning for helbredet og tager udgangspunkt i undersøgelser, der viser at mennesker, der går senere på pension, lever længere. Nyere undersøgelser peger dog på, at betydning af pensionsalderen afhænger af helbred og de psykiske, økonomiske og sociale konsekvenser af arbejdsophøret. Forelæsningen konkluderer, at det ”lange gode liv” må antages at afhænge af trivsel i såvel arbejde som fritid og når arbejdslivet ophører.
  Forelæser er professor, cand.psych., dr.med., Bobby Zachariae.

  # vimeo.com/51563294 Uploaded 111 Plays 0 Comments

Danskernes Akademi

Aarhus Universitet PRO

Her kan du finde alle forelæsninger fra Danskernes Akademi fra Aarhus Universitet

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.