1. Danske virksomheder bruger mange ressourcer på at udvikle og implementere nye strategier. Men strategiprocesser skaber ofte problemer, og potentialet i strategierne bliver aldrig realiseret fuldt ud. Lektor Ole Friis fra Aarhus Universitet giver i denne samtale med journalist Hans Plauborg sit bud på, hvorfor det er så svært at gennemføre en strategiproces og hvordan den kan optimeres.

  # vimeo.com/56029846 Uploaded 24 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 2. I alle virksomheder tales der om, at det er vigtigt at lære af best practices – altså af de virksomheder, der tilsyneladende klarer sig bedst inden for et område. Men som lektor Anders Ryom Villadsen fortæller i dette interview, er der masser af faldgruber i det synspunkt. Det kan endda være særdeles risikabelt at forsøge at lære fra "best practices".

  # vimeo.com/56029813 Uploaded 25 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 3. Forelæsningen sætter fokus på skolens rolle i forhold til børn og unges trivsel, selvbilleder og sociale relationer og viser, hvordan lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre, der har med børnene at gøre i skolen, kan støtte en god og sund identitetsdannelse hos dem. Den professionelle evne til at skabe gode undervisnings- og læringsmiljøer gennem positive relationer og det bevidste arbejde med elevernes trivsel og selvværd spiller en central rolle. Der gives afslutningsvist en række gode råd til, hvordan der kan arbejdes mentalt sundhedsfremmende i skolen.

  # vimeo.com/54915222 Uploaded 144 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 4. Hvorfor udvikler vi type 2 diabetes, og hvad er det i kroppen, der medvirker til, at insulins virkning nedsættes?
  Overvægt, fedtrig og usund kost samt manglende motion er klart medvirkende årsager, men ny forskning tyder på, at bakterieindholdet i tarmen også kan have en stor betydning for udvikling af type 2 diabetes.

  # vimeo.com/52850349 Uploaded 102 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 5. Selv om vi skifter job eller holder op med at arbejde, mister arbejdet ikke betydning. Det udgør for de fleste et sted for et nødvendigt fællesskab, hvori man skaber umiddelbar værdi: man løser opgaver, alle bidrager med deres kunnen og får mulighed for at opleve at have indflydelse på sine omgivelser. På arbejdet knytter vi med andre ord nogle sociale bånd, hvori man vokser til en person, andre kan regne med. De bånd kan man knytte mere end én gang ved job- og karriereskift, men når de brydes i og med at de fælles opgaver går videre til nye personer og man selv holder op med at arbejde, er det da overhovedet muligt at knytte den samme type bånd i andre fællesskaber end arbejdets?

  Uploaded 10 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Danskernes Akademi

Aarhus Universitet PRO

Her kan du finde alle forelæsninger fra Danskernes Akademi fra Aarhus Universitet

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels