David Maasbach | Uitzending Gemist

 1. ZONDAG 19 OKTOBER 2014
  vanuit het Capitol in Den Haag

  Thema: 'Jakob'
  Rebekka, de vrouw van Isaak kreeg een tweeling, Jakob en Esau. Papa Isaak hield meer van Esau, want dat was een sterke brede bonk. Esau was een jager en van het wild dat hij ving maakte hij altijd een heerlijk gerecht klaar voor zijn vader. Maar Rebekka hield meer van Jakob. Jakob was een listige jongen. Hij wist hoe hij mensen kon bedriegen en om de tuin leiden. Rebekka ging naar haar man en zei tegen Isaak: "Ik zie het niet zitten dat Jakob trouwt met een van de vrouwen hier. Ik wil dat hij naar het land van opa Abraham gaat om daar een vrouw te vinden." Wanneer Jakob in dat land komt ontmoet hij Laban, de broer van zijn moeder Rebekka. Laban was net zo listig als Jakob. Toen werd Jakob, de bedrieger, bedrogen...

  Samenzang: 'Victory' van The Blessing Singers van het album 'Recorded Live At Capitol'

  # vimeo.com/108985531 Uploaded 264 Plays 0 Comments
 2. ZONDAG 12 OKTOBER 2014
  vanuit het Capitol in Den Haag

  Thema: 'Isaak'
  Eliëzer had de opdracht gekregen van Abraham om voor zijn zoon Isaak een vrouw te vinden in het land waar hij vandaan kwam. Hij ging naar dat land en toen hij bij een put kwam bad hij tot de levende God: "Heer, hoe moet ik ooit de juiste vrouw vinden? Ik bid U, dat als een vrouw komt om water te putten, en ik haar vraag om mij te drinken te geven, dat zij zal zeggen: 'Zal ik ook al uw kamelen te drinken geven?' Laat haar de vrouw zijn die voor Isaak bedoeld is." Terwijl hij zit te bidden, komt daar ineens een heel knap meisje aanlopen...

  # vimeo.com/108761913 Uploaded 256 Plays 1 Comment
 3. # vimeo.com/107590041 Uploaded 281 Plays 0 Comments
 4. ZONDAG 5 OKTOBER 2014
  vanuit het Capitol in Den Haag

  Thema: 'Jezus in de tempel & Lazarus opgewekt uit de dood'
  Toen Jezus in de tempel kwam zag Hij overal kraampjes, alsof het een braderie was. Hij joeg alle verkopers van het plein af en riep: "Het huis van Mijn Vader hoort een huis van aanbidding te zijn!" Later hoort Hij dat Zijn goede vriend Lazarus ernstig ziek is. Jezus antwoordt: "Hij zal niet sterven." Even later sterft hij toch. Was het dan niet waar geweest wat Jezus had gesproken?

  Samenzang: 'De Grote Ik Ben' van Maasbach Worship van het album 'De Grote Ik Ben'

  # vimeo.com/107561248 Uploaded 391 Plays 0 Comments
 5. ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014
  vanuit het Capitol in Den Haag

  Thema: 'De blindgeboren man'
  Op de sabbat ging Jezus met Zijn twaalf discipelen naar Jeruzalem. Toen zij in Jeruzalem aankwamen, zagen zij een blinde man die al vanaf zijn geboorte blind was. Jezus werd met ontferming bewogen over deze man. Maar de discipelen waren met heel andere dingen bezig. Zij vroegen zich af hoe het kwam dat die man blind was. Kwam dit omdat de man zelf gezondigd had, of omdat zijn ouders gezondigd hadden? Jezus vertelt hen echter dat geen van beide het geval was, maar dat deze man blind was, zodat de macht die God Jezus had gegeven om zieken te genezen, openbaar zou worden. Dan doet Jezus iets heel bijzonders…

  Samenzang: 'De Naam van Jezus' van Maasbach Worship van het album 'Nieuwe hoop'

  # vimeo.com/106910294 Uploaded 329 Plays 0 Comments

David Maasbach | Uitzending Gemist

Johan Maasbach World Mission Plus

David Maasbach
Vanuit de televisiekerk van Nederland
Elke zondag 09.00 uur SBS 6

Voor meer informatie: maasbach.nl
Webpagina SBS 6: davidmaasbach.nl

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.