Etkileşim Yayınları

Etkileşim Yayınları

Nesil Yayın Grubu

Etkileşim, Türkiye'nin entelektüel platformu olmak amacıyla yola çıktı, her geçen gün bu uğurda yeni mesafeler kat ediyor. Küresel vizyona sahip, aynı zamanda bizim değerlerimizin savunucusu ve tanıtıcısı olan bir yayınevi Etkileşim. Gelenek ile modernlik…


+ More

Etkileşim, Türkiye'nin entelektüel platformu olmak amacıyla yola çıktı, her geçen gün bu uğurda yeni mesafeler kat ediyor. Küresel vizyona sahip, aynı zamanda bizim değerlerimizin savunucusu ve tanıtıcısı olan bir yayınevi Etkileşim. Gelenek ile modernlik arasında iyiden iyiye bulanan sınırlarda gezinen ve ‘modernliğin krizi'nin cereyan ettiği bu karışık alanda yeni paradigmaların oluşum ve gelişimine müsait bir zemin sunan, günümüz küresel şartlarında söyleyecek sözü olan bir kesimin bu sözü sadece kendisine veya kendisine yakın kesimlere değil, en uzak kesimlere de ulaştırması, kritik bir görev olarak önümüzde durmaktadır. İşte Etkileşim Yayınları bu zorlu göreve taliptir.

Yayınevimiz, Türk fikir ve kültür hayatını bölüp parçalayarak ve su geçirmez kompartımanlara ayırarak bir tür ‘aydınlar hapishanesi'ne dönüştürme yolundaki projenin de karşısına çıkmayı görev bilmektedir. Osmanlı'dan bu yana bir siyasi uzlaşma çizgisini üretmeyi başarmış bulunan Türk toplumunun bunu entelektüel düzeyde üretmesinin önünü açmak da Etkileşim Yayınları'nın öncelikli hedefleri arasındadır.

Etkileşim, Türkiye'nin ufuklarına yeni açılımlar kazandırmak istiyor.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.