1. Children and the City and Experiment Stockholm held a dialogue with children from Gröndalsskolan at Färgfabriken. Two classes visited three sites each to document the Lövholmen area. Media teachers from Unga Berättar helped the children turn their photography into collages. Their drawings, sound recordings and other material will be combined into a film.

  # vimeo.com/151758251 Uploaded 28 Plays 0 Comments
 2. Var är ditt Stockholm? – En rumsligt exakt enkät om invånarnas dagliga upplevelser av stadsmiljön.

  Städer är mer än gator och byggnader, de är våra berättelser, minnen och känslor för vissa platser. "Var är ditt Stockholm" är en undersökning av hur dessa berättelser, minnen och känslor uppstår. Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet) har i samarbete med Färgfabriken valt att göra subjektiv platsspecifik kunskap synlig och tillgänglig för planeringsprocessen. "Var är ditt Stockholm?" är ett online-verktyg tillgängligt för vem som helst, var som helst, när som helst – för att ge röst åt din upplevelse av Stockholm. Vi tror att planeringen av en stad måste bygga på medborgarnas vardagliga erfarenheter av platser. Med "Var är ditt Stockholm?" vill vi ge stockholmarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter i Stockholm, och på så sätt påverka stadens framtid. Följ projektet på twitter: @varardittsthlm

  Resultaten som samlas in via webbplatsen varardittstockholm.se går att ta del av på utställningen ”Experiment Stockholm” på Färgfabriken, 23 september – 29 november.

  # vimeo.com/146778891 Uploaded 84 Plays 0 Comments
 3. Vägar till en fossilfri Stockholmsregion – dilemman och lösningsalternativ.
  Hur hänger de olika nivåerna i samhället ihop?

  Delresultat från projektet presenterades på Färgfabriken i anslutning till projektet och utställningen Experiment Stocholm den 18 nov 2015.

  owsgip.itc.utwente.nl/projects/complex/

  # vimeo.com/146779002 Uploaded 18 Plays 0 Comments
 4. Stockholmsregionen i förändring - att fånga upp den lokala initiativkraften för regional omställning till hållbar utveckling.

  Hur kan den kommunala verksamheten bättre dra nytta av lokala initiativ - vilka kompetenser behövs?

  Delresultat från projektet presenterades på Färgfabriken i anslutning till projektet och utställningen Experiment Stocholm den 18 nov 2015.

  # vimeo.com/146779021 Uploaded 20 Plays 0 Comments
 5. Möten, Friktion, Separation

  Färgfabriken
  20 Okt 2015

  # vimeo.com/144475350 Uploaded 25 Plays 0 Comments

Experiment Stockholm

Färgfabriken PRO

Experiment Stockholm is an on-going project, that is examining, experimenting and asking questions about the development and transition of the city of Stockholm. What is Stockholm in a local, regional or global context? How do infrastructure, construction,…


+ More

Experiment Stockholm is an on-going project, that is examining, experimenting and asking questions about the development and transition of the city of Stockholm. What is Stockholm in a local, regional or global context? How do infrastructure, construction, environment and culture interact with one another? What kind of society are we building for our future generations? Experiment Stockholm is a laboratory in which a number of different people have the ability to meet in an experimental environment, through exhibitions, debates and seminars. #experimentstockholm

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.