CCCB EXPOSICIONS

Un projecte que reflexiona sobre l'habitatge. L'exposició té com a objectiu promoure el debat i presentar una sèrie de propostes que ajudin a donar resposta a les problemàtiques més importants a què s’enfronten les dues ciutats al voltant del tema de l’habitatge i la seva relació amb l’espai públic. Unes propostes que poden ser extrapolables a altres ciutats del món.

# vimeo.com/133137237 Uploaded 128 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

CCCB EXPOSICIONS

CCCB Plus

En aquest canal trobareu reportatges, videos promocionals, entrevistes als comissaris de les nostres exposicions.

El CCCB planteja exposicions que van més enllà de les pures recopilacions d'obres. Proposem recorreguts que el visitant completa, camins


+ More

En aquest canal trobareu reportatges, videos promocionals, entrevistes als comissaris de les nostres exposicions.

El CCCB planteja exposicions que van més enllà de les pures recopilacions d'obres. Proposem recorreguts que el visitant completa, camins que es ramifiquen en imatges i conceptes arriscats, exercicis amb una clara capacitat experimental. Exposicions que transmeten idees i que pretenen qüestionar la visió de l'espectador.

Més informació: cccb.org/ca/exposicions

En este canal encontraras reportajes, vídeos promocionales, entrevistas a los comisarios de nuestras exposiciones.

El CCCB plantea exposiciones que van más allá de las puras recopilaciones de obras. Proponemos recorridos que el visitante completa, caminos que se ramifican en imágenes y conceptos arriesgados, ejercicios con una clara capacidad experimental. Exposiciones que transmiten ideas y que pretenden cuestionar la visión del espectador.

Más información: cccb.org/es/exposicions

On this channel you’ll find reportages, promotional videos and interviews with the curators of our exhibitions.

The CCCB organizes exhibitions that are more than just collections of works. We propose itineraries that the visitor completes, paths that branch out into images and bold concepts, exercises in experimentation. They are exhibitions that convey ideas and aim to challenge the spectator’s view.

cccb.org/en/exposicions

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels