1. اولین همایش مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی با عنوان "بایسته های تکامل در شیوه فقاهت و استنباط روز دوشنبه 30 ارديبهشت 92 در مدرسه معصومیه با استقبال طلاب و فضلا برگزار شد
  محورهای بحث:
  ضرورت توليد علوم ميان رشته اي مانند کلام فقاهي
  سنخ شناسي ادله در حل مسائل فقهي اصولي
  تکميل کاستي هاي اصول فقه با توليد علومي نظير
  منطق تفسير متن، ادبيات دين، تاريخ فقاهی

  # vimeo.com/71739141 Uploaded 8 Plays 0 Comments

فقاهت و تمدن سازی اسلامی

فقاهت و تمدن سازی

نگرشی نو به روش فقاهت

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.