1. การบรรยาย ประวัติการต่อสู้ของ เกย์ กะเทย เลสเบี้ยน ในปรเทศไทย
  โดย นที ธีระโรจนพงษ์
  อัญชนา สุวรรณานนท์
  เจษฏา แต้สมบัติ
  ดำเนินรายการโดย ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  # vimeo.com/38009602 Uploaded 291 Plays 0 Comments
 2. การบรรยาย ประวัติการต่อสู้ของ เกย์ กะเทย เลสเบี้ยน ในปรเทศไทย
  โดย นที ธีระโรจนพงษ์
  สุวรรณา สุวรรณานนท์
  เจษฏา แต้สมบัติ
  ดำเนินรายการโดย ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  # vimeo.com/37941487 Uploaded 146 Plays 0 Comments
 3. การบรรยาย ความหลากหลายทางเพศ สองเราไม่เท่าเทียม
  ผู้ร่วมเสวนา ผศ. สุชีรา ตันชัยนันท์ และดร.รัตนา โตสกุล
  ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  # vimeo.com/37088148 Uploaded 99 Plays 0 Comments
 4. การบรรยาย ความหลากหลายทางเพศ สองเราไม่เท่าเทียม
  ผู้ร่วมเสวนา ผศ. สุชีรา ตันชัยนันท์ และดร.รัตนา โตสกุล
  ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  # vimeo.com/36677659 Uploaded 53 Plays 0 Comments
 5. การศึกษา หญิงรักหญิง ในวัฒนธรรมไทย
  โดย ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
  วันที่ 9 มกราคม 2555 ห้อง 207 เวลา 13.00-15.00 น.

  # vimeo.com/35933123 Uploaded 313 Plays 0 Comments

Gender

batsac

human rights,gender, gay,lesbian,man,woman,trans

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.