ปลาทอง

Read more ปลาทอง อ่านต่อ http://www.fishandcar.com ปลาทอง สายพันธุ์แรกที่มีการเลี้ยงคือ ฮิฟุนะ ซึ่งมีรูปร่างเหมือนปลาทองดั้งเดิมในธรรมชาติ แต่ว่ามีสีทอง ต่อมาก็ถูกพัฒนาจนกลายเป็นปลาทองที่มี หาง 3 และ 4 แฉก ตัวอย่างสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ สิงห์จีน สิงห์ญี่ปุ่น รันชู สิงห์ลูกผสม รักเล่ ลูกโป่ง ออรันดา เกล็ดแก้ว โคเมท โทะซะกิน ริวกิ้น สิงห์ดำตามิด ชูบุงกิ้น แพนด้า จิกิ้น ตากลับ เดเมกิ้น สายพันธุ์ปลาทองมีไม่ต่ำกว่า 100 สายพันธุ์ ซึ่งบางสายพันธุ์จนถึงปัจจุบันก็ได้หายสาบสูญไปตามกาลเวลาก็มี

# vimeo.com/69843066 Uploaded 82 Plays 0 Comments

ปลาทอง

Goldfish Thailand

อ่านต่อที่ http://www.fishandcar.com ปลาทอง สายพันธุ์แรกที่มีการเลี้ยงคือ ฮิฟุนะ ซึ่งมีรูปร่างเหมือนปลาทองดั้งเดิมในธรรมชาติ แต่ว่ามีสีทอง ต่อมาก็ถูกพัฒนาจนกลายเป็นปลาทองที่มี หาง 3 และ 4 แฉก ตัวอย่างสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ สิงห์จีน สิงห์ญี่ปุ่น…


+ More

อ่านต่อที่ http://www.fishandcar.com ปลาทอง สายพันธุ์แรกที่มีการเลี้ยงคือ ฮิฟุนะ ซึ่งมีรูปร่างเหมือนปลาทองดั้งเดิมในธรรมชาติ แต่ว่ามีสีทอง ต่อมาก็ถูกพัฒนาจนกลายเป็นปลาทองที่มี หาง 3 และ 4 แฉก ตัวอย่างสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ สิงห์จีน สิงห์ญี่ปุ่น รันชู สิงห์ลูกผสม รักเล่ ลูกโป่ง ออรันดา เกล็ดแก้ว โคเมท โทะซะกิน ริวกิ้น สิงห์ดำตามิด ชูบุงกิ้น แพนด้า จิกิ้น ตากลับ เดเมกิ้น สายพันธุ์ปลาทองมีไม่ต่ำกว่า 100 สายพันธุ์ ซึ่งบางสายพันธุ์จนถึงปัจจุบันก็ได้หายสาบสูญไปตามกาลเวลาก็มี

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.