Het wijde land (tg STAN en Toneelhuis | Olympique Dramatique)

toneelhuis.be/#!/nl/production/het-wijde-land-voorheen-creatie-2013
stan.be/content.asp?path=s12bxbqv

Het wijde land | tg STAN & Olympique Dramatique

"Het is toegestaan de vrouw van een ander te verleiden wanneer men het gevaar loopt te sterven van liefde voor haar." (uit de Kamasutra)

Wij. Wij willen geen woeste liefde, wij eisen geen bloed, wij schreeuwen niet om wraak. Niet meer.
Wij zijn ruimdenkend, zachtvoelend, perfect geïnformeerd, klaarkijkend en warm.
Wij zijn vrij, eindelijk vrij, eindelijk vrij! Bevrijd van het juk der instincten.
Fok, daar is Lust! Ga heen, Lust!
Aargh, daar komt Passie! Geile trut! Ophitser! Laat ons met rust!
Wij zijn net zo evenwichtig.
We gaan de goeie richting uit, wij.
't Is eenrichtingsverkeer, die evolutie, dus het zal wel de goeie richting zijn?!
Op elke lichtvoetigheid voorbereid zijn wij, aan ieders luimen aangepast.
Ja! Het is vrij dat wij zijn. Onthecht, jongens! En meisjes. Hmmm.
Wij koesteren keuzes. onderdanig als heersers.
En als Passie en Lust ons toch overmeesteren, dan heeft iedereen daar begrip voor. Jep! Iedereen.
Prachtwezens zijn wij.
(Allen lachen. Wat een elegante zoogdieren, zeg!)
Een stuk voor geile middelbare levers met één jonge knaap (die hopelijk sterft op het eind, de eikel).

"Ik denk dat ik u gemeden heb uit een soort dubbelgangers-schuwheid... Uw determinisme zo goed als uw scepsis - wat de mensen pessimisme noemen -, uw gegrepen zijn door de waarheden van het onbewuste, door het driftleven van de mensen, uw ondermijning van de cultureel-conventionele zekerheden, het persisteren van uw gedachten bij de polariteit van liefhebben en sterven, dat alles trof me met een beangstigende vertrouwdheid ( - ). Zo heb ik de indruk gekregen, dat u door intuïtie - maar eigenlijk als gevolg van precieze zelfwaarneming - alles weet, wat ik door moeizame arbeid bij andere mensen heb blootgelegd."
(Fragment uit een brief van Sigmund Freud aan Arthur Schnitzler uit 1922)

-

FR
toneelhuis.be/#!/fr/production/het-wijde-land-terre-infinie

Het wijde land (Terre infinie)

« Il est permis de séduire l'épouse d'un autre homme lorsque l'on court le danger de périr d'amour pour elle. »
(extrait du Kama Sutra)

Nous. Nous ne voulons pas d'amour féroce, nous n'exigeons pas de sang, nous ne hurlons pas à la vengeance. Nous ne le faisons plus.
Nous sommes larges d'esprit, bienveillants, parfaitement informés, lucides et chaleureux.
Nous sommes libres, enfin libres, enfin libres ! Délivrés du joug des instincts.
Merde, voilà le Désir ! Va-t-en, Désir !
Aïe, voilà que s'amène la Passion ! Connasse lubrique ! Fauteuse de troubles ! Fiche-nous la paix !
Nous avons atteint un tel équilibre.
Nous, nous sommes sur la bonne voie.
Elle est à sens unique, cette évolution, donc ceci doit être le bon sens, non ?
Nous sommes prêts à toute légèreté, aptes à accepter les humeurs de tous.
Oui, nous sommes libres. Affranchis, les gars. Et les filles. Hum !
Nous chérissons nos choix, aussi soumis que des souverains.
Et si la Passion et le Désir nous asservissent malgré tout, tout le monde comprendra. Ouais ! Tout le monde.
Des êtres superbes, voilà ce que nous sommes.
(Ils rient tous. Quels élégants mammifères, dites donc !)

Une pièce pour médiors lubriques, avec un seul jeune éphèbe (qui, nous l'espérons, crèvera à la fin, le connard !)

-
EN
toneelhuis.be/#!/en/production/het-wijde-land-vast-domain

Het wijde land (The Vast Domain)

‘Seducing another man's wife is allowed when in danger of perishing from love for her.’
(from the Kamasutra)

We. We don't want fierce love, we don't demand blood, we don't call out for vengeance.
Not any longer.
We are broad-minded, kind-hearted, perfectly informed, clear-sighted and congenial.
We are free, free at last, free at last! Delivered from the yoke of our instincts.
Damn, here comes Lust! Go away, Lust!
Aargh, there's Passion! You lecherous hussy! You troublemaker! Leave us alone!
We've only just managed to get this well-balanced.
We're headed in the right direction.
It's a one-way street, this evolution, so it should be the right direction, don't you think?
We're geared up for all kinds of levity, attuned to everyone's moods.
Yes! We're free. Liberated, guys! And girls. Ahem.
We cherish choices, as submissive as rulers.
And if Lust and Passion should overpower us after all, everyone will understand.
Yep! Everyone.
We're splendid creatures.
(They all laugh. Oh, such elegant mammals!)

A piece for middle-aged lechers with one young boy (who'll hopefully die at the end, the oaf!)

# vimeo.com/79221175 Uploaded

Het wijde land (tg STAN en Toneelhuis | Olympique Dramatique)

Toneelhuis Business

toneelhuis.be/#!/nl/production/het-wijde-land-voorheen-creatie-2013
stan.be/content.asp?path=s12bxbqv

Het wijde land | tg STAN & Olympique Dramatique

Obstakels bij het hebben van een relatie met een getrouwde vrouw:
Het is toegestaan de…


+ More

toneelhuis.be/#!/nl/production/het-wijde-land-voorheen-creatie-2013
stan.be/content.asp?path=s12bxbqv

Het wijde land | tg STAN & Olympique Dramatique

Obstakels bij het hebben van een relatie met een getrouwde vrouw:
Het is toegestaan de vrouw van een ander te verleiden wanneer men het gevaar loopt te sterven van liefde voor haar.
De intensiteit van deze liefde kent tien gradaties, gekenmerkt door volgende tekens:
1/ liefde door de ogen - 2/ geestesverwantschap - 3/ obsessie - 4/ slapeloosheid - 5/ vermageren - 6/ afkeer van plezier – 7/ verlies van fatsoen – 8/ waanzin – 9/ vervaging en verzwakking - 10/ uiteindelijk, de dood.
(Uit de Kamasutra)

Wij. Wij willen geen woeste liefde, wij eisen geen bloed, wij schreeuwen niet om wraak. Niet meer.
Wij zijn ruimdenkend, zachtvoelend, perfect geïnformeerd, klaarkijkend en warm.
Wij zijn vrij, eindelijk vrij, eindelijk vrij! Bevrijd van het juk der instincten.
Fok, daar is Lust! Ga heen, Lust!
Aargh, daar komt Passie! Geile trut! Ophitser! Laat ons met rust!
Wij zijn net zo evenwichtig.
We gaan de goeie richting uit, wij.
't Is eenrichtingsverkeer, die evolutie, dus het zal wel de goeie richting zijn?!
Op elke lichtvoetigheid voorbereid zijn wij, aan ieders luimen aangepast.
Ja! Het is vrij dat wij zijn. Onthecht, jongens! En meisjes. Hmmm.
Wij koesteren keuzes. onderdanig als heersers.
En als Passie en Lust ons toch overmeesteren, dan heeft iedereen daar begrip voor. Jep! Iedereen.
Prachtwezens zijn wij.
(Allen lachen. Wat een elegante zoogdieren, zeg!)
Een stuk voor geile middelbare levers met één jonge knaap (die hopelijk sterft op het eind, de eikel).

"Ik denk dat ik u gemeden heb uit een soort dubbelgangers-schuwheid... Uw determinisme zo goed als uw scepsis - wat de mensen pessimisme noemen -, uw gegrepen zijn door de waarheden van het onbewuste, door het driftleven van de mensen, uw ondermijning van de cultureel-conventionele zekerheden, het persisteren van uw gedachten bij de polariteit van liefhebben en sterven, dat alles trof me met een beangstigende vertrouwdheid ( - ). Zo heb ik de indruk gekregen, dat u door intuïtie - maar eigenlijk als gevolg van precieze zelfwaarneming - alles weet, wat ik door moeizame arbeid bij andere mensen heb blootgelegd."
(Fragment uit een brief van Sigmund Freud aan Arthur Schnitzler uit 1922)

CREDITS
Van en met Olympique Dramatique, Koen De Graeve, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Sara De Roo, Charlotte Vandermeersch, Stijn Van Opstal, Geert Van Rampelberg Scenografie tg STAN, Olympique Dramatique, Matthias de Koning Tekst Arthur Schnitzler Lichtontwerp Thomas Walgrave Kostuums Inge Büscher Productie, techniek Toneelhuis, tg STAN

-

FR
toneelhuis.be/#!/fr/production/het-wijde-land-terre-infinie

Het wijde land (Terre infinie)

« Il est permis de séduire l'épouse d'un autre homme lorsque l'on court le danger de périr d'amour pour elle. »
(extrait du Kama Sutra)

Nous. Nous ne voulons pas d'amour féroce, nous n'exigeons pas de sang, nous ne hurlons pas à la vengeance. Nous ne le faisons plus.
Nous sommes larges d'esprit, bienveillants, parfaitement informés, lucides et chaleureux.
Nous sommes libres, enfin libres, enfin libres ! Délivrés du joug des instincts.
Merde, voilà le Désir ! Va-t-en, Désir !
Aïe, voilà que s'amène la Passion ! Connasse lubrique ! Fauteuse de troubles ! Fiche-nous la paix !
Nous avons atteint un tel équilibre.
Nous, nous sommes sur la bonne voie.
Elle est à sens unique, cette évolution, donc ceci doit être le bon sens, non ?
Nous sommes prêts à toute légèreté, aptes à accepter les humeurs de tous.
Oui, nous sommes libres. Affranchis, les gars. Et les filles. Hum !
Nous chérissons nos choix, aussi soumis que des souverains.
Et si la Passion et le Désir nous asservissent malgré tout, tout le monde comprendra. Ouais ! Tout le monde.
Des êtres superbes, voilà ce que nous sommes.
(Ils rient tous. Quels élégants mammifères, dites donc !)

Une pièce pour médiors lubriques, avec un seul jeune éphèbe (qui, nous l'espérons, crèvera à la fin, le connard !)

« Je pense que je vous ai évité de crainte de rencontrer mon double.. (…) Votre déterminisme comme votre scepticisme – ce que les gens appellent pessimisme – votre sensibilité aux vérités de l’inconscient, de la nature pulsionnelle de l’homme, votre déconstruction des certitudes culturelles et conventionnelles, l’arrêt de vos pensées sur la polarité de l’amour et de la mort, tout cela me touchait avec une inquiétante familiarité. (…) Ainsi ai-je acquis le sentiment que vous savez par intuition, en réalité par une fine autoperception, tout ce que j’ai mis au jour chez d’autres au cours d’un travail laborieux. »
(Extrait d'une lettre de Sigmund Freud à Arthur Schnitzler, 1922)

Crédits
De et avec Olympique Dramatique Koen De Graeve Jolente De Keersmaeker Damiaan De Schrijver Sara De Roo Charlotte Vandermeersch Stijn Van Opstal Geert Van Rampelberg Scénographie Olympique Dramatique tg STAN Matthias de Koning Texte Arthur Schnitzler Conception lumière Thomas Walgrave peinture de la toile Tom Liekens Costumes Inge Büscher Assistant Filip Eyckmans Musique Frank Vercruyssen Production, technique Toneelhuis tg STAN

-

EN
toneelhuis.be/#!/en/production/het-wijde-land-vast-domain

Het wijde land (The Vast Domain)

‘Seducing another man's wife is allowed when in danger of perishing from love for her.’
(from the Kamasutra)

We. We don't want fierce love, we don't demand blood, we don't call out for vengeance.
Not any longer.
We are broad-minded, kind-hearted, perfectly informed, clear-sighted and congenial.
We are free, free at last, free at last! Delivered from the yoke of our instincts.
Damn, here comes Lust! Go away, Lust!
Aargh, there's Passion! You lecherous hussy! You troublemaker! Leave us alone!
We've only just managed to get this well-balanced.
We're headed in the right direction.
It's a one-way street, this evolution, so it should be the right direction, don't you think?
We're geared up for all kinds of levity, attuned to everyone's moods.
Yes! We're free. Liberated, guys! And girls. Ahem.
We cherish choices, as submissive as rulers.
And if Lust and Passion should overpower us after all, everyone will understand.
Yep! Everyone.
We're splendid creatures.
(They all laugh. Oh, such elegant mammals!)

A piece for middle-aged lechers with one young boy (who'll hopefully die at the end, the oaf!)

‘I think I have avoided you from a kind of reluctance to meet my double. (…) Your determinism as well as your scepticism—what people call pessimism—your preoccupation with the truths of the unconscious and of the instinctual drives in man, your dissection of the cultural conventions of our society, the dwellings of your thoughts on the polarity of love and death; all this moves me with an uncanny feeling of familiarity. (…) So I have formed the impression that you know through intuition—or rather from detailed self-observation—everything that I have discovered by laborious work on other people.’
(From a letter from Sigmund Freud to Arthur Schnitzler, 1922)

Credits
By and with Olympique Dramatique Koen De Graeve Jolente De Keersmaeker Damiaan De Schrijver Sara De Roo Charlotte Vandermeersch Stijn Van Opstal Geert Van Rampelberg Scenography Olympique Dramatique tg STAN Matthias de Koning Text Arthur Schnitzler Light design Thomas Walgrave canvas painting Tom Liekens Costumes Inge Büscher Assistant Filip Eyckmans Music Frank Vercruyssen Production, technical manager Toneelhuis tg STAN

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.