Dömda Drömmar (Doomed Dreams) by Swedish-American songwriters duo INK ELK. Website: http://inkelk.tumblr.com/
Video shot on November 14th 2014, in Charlotte Ammundsens Plads, Copenhagen, Denmark. Video by Carlos Ochoa.
Lyrics (Swedish): DÖMDA DRÖMMAR
Vi känner skam, vi känner oro känner längtan, men aldrig någonsin blir det som vi har förväntat, det finns ingen väg tillbaka när vi tillåter oss själva att tänka, nej.

För sagan börjar alltid då när allting är bra, sedan så sviker någon någon annan just likt djävulens barn, det finns ingen väg tillbaks för det var det de innan oss sa. Det var det de sa.

Fotografi, att reflektera våra liv, upphöja det som varit men vad kommer det att bli? En fastfrusen lögn på ett ark är det enda som kvarstår.

För vi ser, åt alla möjliga håll, men aldrig just framför oss där vi borde ha kontroll, fokusera lite mer kapten om inte skeppet ska sjunka.

Det är obegripligt samtidigt oundvikligt, det finns inget vi kan göra vi är dömda att förstöra, obegripligt samtidigt oundvikligt, du och jag är djävulens barn.

(Obegripligt, oundvikligt)

Men vänta nu, vad är detta för sägen, svart vitt och grått, vart tog färgerna vägen? Ena dagen är det sol dagen därpå har det mörknat och vissnat.

För du sa att du har varit här förut, men snälla du förklara hur vi kommer till ett slut, jag gör vad som krävs jag svär bara du ger mig en riktning.

Det är obegripligt samtidigt oundvikligt, det finns inget vi kan göra vi är dömda att förstöra, obegripligt samtidigt oundvikligt, du och jag är djävulens barn.

(Obegripligt, oundvikligt)

Lyrics (English): DOOMED DREAMS
We feel shame, we feel anxiety feel the urge, but never ever become what we have expected, there is no way back when we allow ourselves to think, no.

The tale always starts when everything is good, then betray anyone just like any other child of the devil, there's no way back, thats what they told us before. That was what they said.

Photography, to reflect our lives, elevating what has been, but what will it be? A frozen lie on one sheet is all that remains.

For we see, in every possible direction, but never right in front of us, where we should be in control, focus a little more, captain, so your ship doesnt sink.

It is incomprehensible, while inevitable, there is nothing we can do, we are doomed to destruction, incomprehensible, while inevitable, you and I are children of the devil.

(Incomprehensible, inevitable)

But wait, what's this you say, black white and gray, where did the colors go? One day it's sunny the next day, it has grown dark and wilted.

Because you said you've been here before, but please you explain how we come to an end, I'll do what it takes, I swear to you just give me a direction.

It is incomprehensible, while inevitable, there is nothing we can do, we are doomed to destruction, incomprehensible, while inevitable, you and I are children of the devil.

(Incomprehensible, inevitable)

# vimeo.com/118307435 Uploaded 38 Plays 1 Comment

Follow

HOMELESS CHILD

Homeless Child

Freelance Music Video Production
http://www.mrhomelesschild.com
http://www.facebook.com/MrHomelessChild

Sure not much but it's my best,
I just need some place to rest.

If you could just let me be your guest,
I won't burden you for very long.

~Homeless…


+ More

Freelance Music Video Production
http://www.mrhomelesschild.com
http://www.facebook.com/MrHomelessChild

Sure not much but it's my best,
I just need some place to rest.

If you could just let me be your guest,
I won't burden you for very long.

~Homeless Child~
(Ben Harper)

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.