1. This is the zero step of natural system of learning language. Watch this video and find out how to learn any foreign language quickly and without worrying of failure.

  Toto je úvodné video, nultý krok zo série celkovo šiestich videí, v ktorých opisujeme "Ako sa učiť cudzí jazyk jednoduchšie" a prirodzených spôsobom. Pozrite si pozorne toto a ďalšie videá a dozviete sa, že naučiť sa akýkoľvek jazyk nemusí byť až tak zložité a nedosiahnuteľné.

  Nesľubujeme zázraky ani žiadne skratky. Avšak tento jednoduchý systém vám môže pomôcť k tomu, aby ste napredovali rýchlejšie a aby vás to aj bavilo. Vyhnite sa zbytočným zlyhaniam a frustrácii. Skúste ísť na to prirodzene a jednoducho.

  Týmto systémom vyučujeme v našej jazykovej škole Royalschool - royalschool.sk a v online kurzoch, ktoré nájdete na royalakademia.sk

  # vimeo.com/112270014 Uploaded 15 Plays 0 Comments
 2. This video is about how to learn any foreign language more effektively and quickly. Particularly this one is going guide you through the rule number 1. And it's message is very simple. Do not learn individual words. Learn whole phrases or sentences. If you want to get to know more, just watch this video. Have a fun.

  # vimeo.com/112257482 Uploaded 13 Plays 0 Comments
 3. V tomto videu sa dozviete, ako sa učiť gramatiku cudzieho jazyka. Nepreceňujte význam gramatiky pri učení sa akéhokoľvek cudzieho jazyka. Netvrdíme, že nie je dôležitá. Práve naopak. Rozdiel je v tom, ako sa ju učiť a prirodzeným spôsobom si ju osvojiť.

  Základné pravidlá sú tieto:

  1)Neučte sa definície
  2)Učte sa gramatiku podľa situácií
  3)Učte sa gramatiku počúvaním
  4)Učte sa grmatiku čítaním

  Tieto postupy praktizujeme pri výučbe v našej jazykovej škole Royalschool - royalschool.sk - a v online kurzoch, ktoré nájdete na royalakademia.sk

  # vimeo.com/114112170 Uploaded 11 Plays 0 Comments
 4. V tomto videu sa dozviete, ako sa učiť cudzí jazyk prostredníctvom počúvania. Listeningom (počúvaním) sa učíte slovnú zásobu, gramatiku, výslovnosť. Dozviete sa, aké nástroje používať, aké nahrávky sú pre jednotlivé vedomosté úrovne vhodné.

  Opäť, tak ako v predchádzajúcich krokoch, aj tu platí: "Nesústreďujte sa len na jednotlivé slová. Venujte pozornosť celým vetám a frázam".

  Tieto postupy praktizujeme pri výučbe v našej jazykovej škole Royalschool - royalschool.sk - a v online kurzoch, ktoré nájdete na royalakademia.sk

  # vimeo.com/114112171 Uploaded 7 Plays 0 Comments
 5. V tomto videu sa dozviete, ako sa učiť jazyk do hĺbky. Čo to znamená?

  Odpovedzme si najprv na otázku, prečo mnohí nevedia okamžite reagovať na otázku. Ako dosiahnuť to, aby sme reagovali automaticky bez zbytočného premýšľania nad odpoveďou?

  V prvom rade je dôležité veľa rozprávať. Aj keď s chybami. Častým opakovaním dosiahnute práve to, aby vaše reakcie boli podvedomé a bez zdĺhavého premýšľania nad odpoveďou. Viac sa dozviete v tomto videu.

  Tieto postupy praktizujeme pri výučbe v našej jazykovej škole Royalschool - royalschool.sk - a v online kurzoch, ktoré nájdete na royalakademia.sk

  # vimeo.com/114112172 Uploaded 6 Plays 0 Comments

How to learn any language easier

Royal Akademia Plus

V šiestich videách vás lektor Vilo prevedie zaujímavým spôsobom učenia sa cudzích jazykov. Kedže sám je dlhoročným lektorom angličtiny a vyskúšal mnoho spôsobom a metód výučby jazyka, vie o čom je reč. Postupy tu prezentované používa aj v praxi a dosahuje…


+ More

V šiestich videách vás lektor Vilo prevedie zaujímavým spôsobom učenia sa cudzích jazykov. Kedže sám je dlhoročným lektorom angličtiny a vyskúšal mnoho spôsobom a metód výučby jazyka, vie o čom je reč. Postupy tu prezentované používa aj v praxi a dosahuje so svojimi študentami dlhodobo vynikajúce výsledky.

In six videos you will be guided by our lecturer through the topic which name is "How to learn any language easier". Vilo, our lecturer is our long term colleague and he has tried many ways how to learn students foreign (English) language. The process that is here presented, he uses in practise and achieve very good results with his students.

Just try to follow these simple steps and you might find out that your language is getting improved.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.