လူမႈဖူလံုေရးေရာဂါ - စြန္႔ပစ္ခံဘိုးဘြားမ်ား (သတင္းေဆာင္းပါး)

သားသမီး၊ ေျမးျမစ္ေတြနဲ႔ အိုးမကြာအိမ္မကြာ သားစဥ္ေျမးဆက္ အတူတကြ ေနထုိင္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူေနမႈစနစ္ဟာ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲလာေနပါၿပီ။ သားေတြ သမီးေတြ၊ ေျမးျမစ္ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အဘိုးအဘြားေတြအတြက္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မိသားစုပံုစံဟာ အခုေတာ့ အသြင္ေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။

# vimeo.com/77684077 Uploaded 132 Plays 0 Comments

Kamayut Media

Kamayut Media

Kamayut Media is delivering up-to-date political, business, social and entertainment news on Myanmar.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.