1. קוסם אחד, גדול, אציל, יפה, טוב לב, לא היה לו למי לתת, למי לחלק, על מי להרעיף, את כל הטוב שלו.
  להקת מחול: פאנקי סאפיאנס / טקסט: על פי ספרו של הרב ד"ר מיכאל לייטמן / קריינות: דן שצברג
  Source: Michael Laitman
  Funkee Sapiens Dance Crew

  אתם יודעים למה רק זקנים מספרים אגדות? כי אגדה היא דבר הכי חכם בעולם. עובדה, הכל עובר, ורק אגדות אמיתיות נשארות. אגדה היא חכמה. כדי לספר אגדה, חייבים לדעת הרבה. חייבים לראות, מה שאחרים לא רואים. ובשביל זה צריך לחיות הרבה. לכן רק זקנים יודעים לספר אגדות. וילדים הם אוהבים לשמוע אגדות, מפני שיש להם דמיון ושכל לחשוב על הכל, לא רק על מה שרואים כולם. ואם ילד גדל, ועדיין רואה מה שלא רואים כולם, אז הוא נעשה לחכם, ונקרא: "זקן שקנה חכמה". כמו שכתוב בספר הקוסמים הגדול והעתיק, ספר הזוהר.
  היה היה מין קוסם אחד, גדול, אציל, יפה, טוב לב, ועוד כל מיני תארים כאלה, שמי יודע איך לבטא אותם. אבל דווקא בגלל שהוא היה כל כך טוב לב, הוא לא ידע למי לתת, למי לחלק, על מי להרעיף, את כל הטוב שלו. חסר היה לו עם מי לשחק, אל מי להתייחס, מישהו, שגם ישים לב, ויסתכל מעט עליו, שיתייחס אליו. גם לו עצמו חסר יחס ממישהו, כי מאוד עצוב להיות לבד.

  Знаете ли Вы, почему сказки рассказывают только старцы? Потому что сказка – это самое мудрое в мире! Факт, все проходит, и только истинные сказки остаются… Сказка – это мудрость. Чтобы рассказывать сказки, надо очень много знать. Необходимо видеть то, что не видно другим. А для этого нужно долго жить. Поэтому только старики умеют рассказывать сказки. А дети… они очень любят слушать сказки, потому что обладают фантазией и рассудком размышлять обо всем,а не только о том, что видят все. И если ребенок вырос,
  но все же видит то, чего не видят другие, тогда он становится мудрым: «Старцем, познавшим мудрость», как сказано в великой и древней Книге Волшебников – Книге "Зоар".

  *

  Жил-был один волшебник, великий, благородный, красивый, добрый, ни в сказке сказать, ни пером описать. Но именно потому, что был так добр, он не знал, кому отдавать, с кем поделиться, на кого излить, свою доброту. Не было никого, с кем бы мог он играть, к кому мог обратиться, кого - то, кто бы тоже обратил на него внимание, и посмотрел бы немного на него, заметил бы его. Ему самому тоже не хватает внимания от кого-то, ведь так тоскливо быть одному.

  # vimeo.com/141674958 Uploaded
 2. מיד התחיל ללטף את האבן, לחבק אותה, לדבר אליה. אבל האבן לא מגיבה חזרה, נשארת דוממת, קרה.
  להקת מחול: פאנקי סאפיאנס / טקסט: על פי ספרו של הרב ד"ר מיכאל לייטמן / קריינות: דן שצברג
  Source: Michael Laitman
  Funkee Sapiens Dance Crew

  ומה יעשה? חשב: "אם אני אעשה איזה אבן, אפילו קטנטנה, אבל יפה, אולי היא תספיק לי. אז, עשה צ'אק - נוצרה לידו אבן, בדיוק כמו שרצה. מיד התחיל ללטף את האבן, לחבק אותה, לדבר אליה. אבל האבן לא מגיבה חזרה, נשארת דוממת - קרה. אם נותנים לה מכה או מחבקים אותה, היא נשארת אותו דבר - לא מרגישה. אבל הקוסם, הוא כל כך טוב לב וגדול, ולא מספיק לו יחס כזה של אבן, שלא מרגישה כלום, ולא מחזירה. אז יצר עוד אבן, ועוד אבן, ועוד. סלעים ורמות, הרים ויבשות, כדור הארץ וירח ויקום. אבל כמו האבן האחת, ככה כולם - כלום. ושוב הוא מרגיש, שמאוד עצוב להיות לבד.

  And what should he do? He thought: "If I make a stone, even a small one, but beautiful, perhaps it will be enough for me". Then, he waved his wand - CHAK! And a stone was formed before him, exactly as he wanted. Immediately, he began to stroke the stone, to hug it, to talk to it. But the stone doesn't respond. It remains still, cold. If you strike it or hug it, it remains the same - unfeeling. But the magician is so kindhearted and big, and a response like that of a stone, which feels nothing and gives nothing in return, is not enough for him. So he created another stone, and another one, and more. Rocks and hills, mountains and lands, the Earth, the moon and the universe. But they were all like that one stone - nothing. And once again he feels that it is very sad to be alone

  И что ему делать? Задумался: "А что, если я создам камень, хотя бы очень маленький, но красивый? Может мне этого будет достаточно? И тогда сделал он "Чак!", и появился рядом с ним камень, точно такой, как задумал. Сразу начал гладить этот камень, обнимать его, разговаривать с ним. Но камень не реагирует ему в ответ, остаётся неживым -- холодным. Даже если ударить камень или погладить его, он остаётся камнем -- бесчувственный. Но волшебник, он так добр и велик. И не достаточно ему такого отношения от камня, который ничего не чувствует, и не реагирует в ответ. Тогда сотворил ещё камень, и ещё камень, и ещё. Скалы и горы, земли и суши, земной шар, луну и вселенную. Но, так же как первый камень, все последующие -- ничто. И как прежде, он чувствует, что тоскливо быть одному

  # vimeo.com/134416104 Uploaded
 3. ואז הקוסם עשה צ'אק עם המקל, ונעשה לידו צמח בדיוק כמו שרצה, ומרוב שמחה התחיל לרקוד סביבו.
  להקת מחול: פאנקי סאפיאנס / טקסט: על פי ספרו של הרב ד"ר מיכאל לייטמן / קריינות: דן שצברג / מוסיקת רקע: דודי אלבס
  Source: Michael Laitman
  Funkee Sapiens Dance Crew

  חשב בצערו: "אולי במקום אבן כדאי לי לעשות איזה צמח. צמח שיפרח בו מין פרח יפה. ואני אתן לו כל מה שצריך - אשקה אותו מים, אראה לו אור שמש, אפילו אנגן בפניו, כדי שהפרח ישמח. ואז שנינו ביחד יהיה לנו טוב, כי מאוד עצוב להיות לבד". ואז עשה צ'אק עם המקל - נעשה לידו צמח, בדיוק כמו שרצה. ומרוב שמחה התחיל אפילו לרקוד סביבו. אבל הצמח, לא רוקד יחד איתו, לא מפנה מבטו, כמעט ולא מגיב. מגיב רק על מה שהקוסם נותן לו, רק תגובה מוגבלת, פשוטה. נותן לו מים - הצמח חי, לא נותן לו מים - הוא מת. אבל זה לא מספיק לקוסם כזה, שרוצה לתת את כל הלב. לכן המשיך וחיפש מה כדאי לעשות, כי מאוד עצוב לו להיות לבד. אז ברא צמחים מכל מיני סוגים, בכל מיני גדלים, שדות נרחבים ויערות עבותים, מטעים מלבלבים וחורשים בשלל צבעים, ומרבדי פרחים. אבל כלום - כלום. הם כמו הצמח האחד, לא מגיבים ולא מחזירים. ושוב עצוב לבד.

  В печали думал волшебник: «Может быть, вместо камня создам я растение. Растение, из которого распустится красивый цветок. И я дам ему все необходимое – буду поливать его водой, покажу ему солнечный свет, и даже сыграю для него, чтоб цветок радовался. И тогда вместе нам будет хорошо, ведь очень тоскливо быть одному…» И сделал «Чак!» волшебной палочкой, и появился перед ним цветок, точно такой, как хотел. Начал он от радости танцевать перед ним, а цветок не танцует с ним, не оборачивает взгляд, почти не реагирует. А реагирует только на то, что волшебник дает ему одной ограниченной простой реакцией: когда волшебник поливает его – растение оживает, не поливает – оно умирает. Но этого не достаточно волшебнику, который готов отдать все свое сердце. Поэтому и продолжил искать, что же стоит создать, ведь так тоскливо быть одному!.. Начал волшебник создавать всякие растения, большие и малые, обширные поля и густые леса, расцветшие сады, и пёстрые рощи, и цветочные ковры. Но все они – ничто. Они как одно растение – никак не откликаются и не реагируют. И по-прежнему очень тоскливо быть одному…

  # vimeo.com/134094785 Uploaded
 4. חשב הקוסם וחשב: "מה אעשה? אולי מין יצור קטן ושובב, משהו חי כזה שקוראים לו כלב"
  להקת מחול: פאנקי סאפיאנס / טקסט: על פי ספרו של הרב ד"ר מיכאל לייטמן / קריינות: דן שצברג / מוסיקת רקע: דודי אלבס
  Source: Michael Laitman
  Funkee Sapiens Dance Crew

  חשב הקוסם וחשב - "מה אעשה? אולי אני אעשה משהו חי, מין יצור קטן שובב, שיקראו לו: "כלב". כלב חמוד כזה, שאני ארצה כל הזמן לשחק איתו, ללכת איתו לטייל, שילך לידי, או ירוץ אחרי וגם לפני. וכשאשוב לארמון שלי, זאת אומרת, לטירת הקוסם, הוא מרוב שמחה על בואי ירוץ לקראתי. ושנינו ביחד יהיה לנו טוב, כי מאוד עצוב להיות לבד". אבל אהבה שמחזיר כלב, היא רק להיות צמוד לרגליו של הקוסם, להיות לידו, ללכת לאן שהוא הולך. ראה הקוסם בצער, שאפילו כלב, שמשחק איתו כל כך יפה והולך איתו לכל מקום, לא יכול להחזיר לו, באותה מידה שהוא רוצה לתת. שהוא פשוט לא יכול להיות לו חבר. אבל זה בדיוק מה שהיה חסר לקוסם, מישהו חי שמבין את מעשיו. לכן יצר ועשה עוד ועוד יצורים חיים - הרבה דגים וזוחלים, עופות וחיות.

  Думал волшебник, думал: "Что же я сотворю? А если я создам какое-нибудь животное? Какое-нибудь резвое создание, назову его: "пёс". Такого славного пса, чтоб мне нравилось с ним играть, ходить с ним гулять, и он будет идти рядом со мной, или бежать впереди и также позади меня. А когда я буду возвращаться домой, т.е. в свой замок, он будет радостно бежать ко мне навстречу. И так хорошо будет нам вместе, ведь так тоскливо быть одному!" Но ответная собачья любовь – заключается в том, чтоб лежать у ног волшебника, быть рядом с ним, идти туда, куда и он идёт. Увидел волшебник с сожалением, что даже собака, с которой он так хорошо играет, и повсюду с ней ходит, не может ответить тем же, в той же мере, в которой он хочет отдавать. Она просто не способна быть его другом. А это именно то, чего недостаёт волшебнику, кто-нибудь живой, понимающий его действия. Поэтому сотворил и сделал ещё и ещё живых существ – много рыб, пресмыкающихся, птиц и животных.

  # vimeo.com/128229989 Uploaded
 5. איך אדם שטוב לו, שיש לו מחשב וכדורגל, ירצה פתאום למצוא קוסם, שהוא בכלל לא מכיר
  להקת מחול: פאנקי סאפיאנס / טקסט: על פי ספרו של הרב ד"ר מיכאל לייטמן / קריינות: דן שצברג
  Source: Michael Laitman
  Funkee Sapiens Dance Crew

  ישב הקוסם וחשב וחשב, ולפתע הבין - "כדי שיהיה לי חבר אמיתי, צריך למצוא מישהו שמחפש קוסם, שרוצה אותו מאוד מאוד. מישהו שידע להיות כמוני, ויוכל לאהוב כמוני, שיבין אותי". וכך הבריקה מחשבה במוחו של הקוסם - "אולי אדם? הוא יכול להיות לי חבר אמיתי. להיות כמוני, לאהוב כמוני. רק צריך לעזור לו להיות כמוני. ואז לשנינו ביחד יהיה טוב, כי מאוד עצוב להיות לבד. אבל כדי שביחד יהיה לנו טוב, הוא צריך מקודם להרגיש איך זה, מה זה, להיות בודד, שמאוד עצוב לו בלעדי". עשה צ'אק - ונעשה מקום נידח, מקום רחוק ממנו, ובו אדם. אדם שלא מרגיש, שיש בעולמו קוסם, שעשה בשבילו - אבנים, צמחים וחיות, בתים, הרים ושדות, שמש וירח, גשמים ורוחות, ועוד ועוד מה לא - עולם מלא ויפה, שיש בו אפילו מחשב וכדורגל. וכך נעים לו, וטוב לו, ומה חסר לו? ואילו הקוסם - ממשיך להרגיש, שמאוד עצוב לו להיות לבד. כי האדם - הוא בכלל לא יודע, שישנו איזה קוסם, שעשה אותו, שאוהב אותו, שמחכה לו ואומר: "שנינו ביחד יהיה לנו טוב, כי מאוד עצוב להיות לבד". אבל איך אדם שטוב לו, שיש לו מחשב וכדורגל, ירצה פתאום למצוא קוסם, שהוא בכלל לא מכיר. ירצה להתחבר אליו, לאהוב אותו, להיות חבר שלו, להיות קרוב אליו, ובעצמו להגיד לקוסם: "בוא! שנינו ביחד יהיה לנו טוב, כי מאוד עצוב להיות לבד - בלעדיך".

  The magician sat, thinking and thinking some more, and all of a sudden he understood - "In order to have a true friend, I must find someone who is looking for a magician, who wants him very much. Someone who will know how to be like me, who will be able to love like me, who will understand me." And so a thought struck the magician's mind - "Perhaps Man? He can be my true friend. He can be like me, he can love like me, he will only need a little help to be like me. And then both of us will be happy, because it is very sad to be alone. But in order for us to feel good together, he must first feel what it is like, what it really means, to be lonely, that it is very sad without me." Then the magician waved his wand - chak! And there was a distant place, far away from him, and in it was a man. A man who does not feel that there is a magician in his world, who made for him all the stones, plants and animals, houses, mountains and fields, the sun and the moon, rains and winds, and so on and so forth - nothing was missing. An entire world filled with beauty and bounty, which even includes computers and football. And it is so pleasant for him and so good, nothing is missing! But meanwhile the magician, continues to feel that it is so sad to be alone. Because the man doesn't even know that there is a magician, who created him, who loves him, who waits for him and says: "We will both be happy together, because it is so sad to be alone". But how can a man who feels good, who has both a computer and football, how can he all of a sudden want to find the magician, whom he doesn't even know? How can he want to connect with him, to love him, to be his friend, to be close to him? And himself tell the magician: "Come! We will both feel good together, because it is very sad to be alone - without you".

  Волшебник все думал и думал, и вдруг понял - "Настоящим другом может быть тот, кто сам ищет волшебника, кто очень сильно хочет быть с ним. Кто может стать таким как я, и сможет любить как я, чтобы понимал меня". И так промелькнула мысль в разуме волшебника - "Может быть, это - человек? Он сможет стать мне настоящим другом. Стать как я, любить как я. Только нужно ему помочь стать таким как я. И тогда нам вместе будет хорошо, ведь так тоскливо быть одному. Но чтобы вместе нам было хорошо, он должен прежде ощутить, как это быть одному, когда ему очень тоскливо без меня". Сделал "Чак!" - и появилось далекое от него место, и в нем - человек. Человек, который не чувствует, что есть в его мире волшебник, который создал для него: камни, растения и животных, дома, горы и поля, солнце и луну, дожди и ветра, и многое, многое другое, чего только нет, целый мир, в котором даже есть компьютер и футбол. И ему так приятно и так хорошо, и чего ему только не хватает!? И вот волшебник - продолжает чувствовать как тоскливо быть одному, потому что человек совершенно не знает, что существует волшебник, сотворивший его, любящий его, который ждет его и говорит: «Вместе нам будет хорошо, ведь так печально быть одному». Но как человек, которому хорошо, у которого есть компьютер и футбол, захочет вдруг найти волшебника, с которым он вовсе не знаком. Захочет сблизится и подружится с ним, полюбить его, быть другом его, быть близким ему, и самому сказать волшебнику: "Идем! Нам вместе будет хорошо, ведь так тоскливо быть одному - без тебя".

  # vimeo.com/116136848 Uploaded

Kosem Dance

Kosem Dance

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.