1. Xem các tập thơ của nhà thơ Lê Hoàng Trúc tại Amazon: http://www.amazon.com/Le-Hoang-Truc/e/B00JBVJJF6/
  Xem tất cả các video nhạc của Lê Hoàng Trúc tại: http://www.youtube.com/playlist?list=PL891Aj6v-mooUypgVdCRswt19RzI95LlQ
  Website: http://www.lehoangtruc.com
  Facebook: http://www.facebook.com/truc.hawaii

  # vimeo.com/224713784 Uploaded 81 Plays 0 Comments
 2. Xem các tập thơ của nhà thơ Lê Hoàng Trúc tại Amazon: http://www.amazon.com/Le-Hoang-Truc/e/B00JBVJJF6/
  Xem tất cả các video nhạc của Lê Hoàng Trúc tại: http://www.youtube.com/playlist?list=PL891Aj6v-mooUypgVdCRswt19RzI95LlQ
  Website: http://www.lehoangtruc.com
  Facebook: http://www.facebook.com/truc.hawaii

  # vimeo.com/224714664 Uploaded 143 Plays 0 Comments
 3. Xem tất cả các video nhạc của Lê Hoàng Trúc tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PL891Aj6v-mooUypgVdCRswt19RzI95LlQ
  Xem các tập thơ của nhà thơ Lê Hoàng Trúc tại Amazon: http://www.amazon.com/Le-Hoang-Truc/e/B00JBVJJF6

  # vimeo.com/198452492 Uploaded 61 Plays 0 Comments
 4. Xem các tập thơ của nhà thơ Lê Hoàng Trúc tại Amazon: http://www.amazon.com/Le-Hoang-Truc/e/B00JBVJJF6
  Xem tất cả các video nhạc của Lê Hoàng Trúc tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PL891Aj6v-mooUypgVdCRswt19RzI95LlQ
  Website: http://www.lehoangtruc.com
  Facebook: http://www.facebook.com/truc.hawaii
  Hội Thơ Bốn Phương: https://plus.google.com/u/0/communities/114325327086009080515

  Buổi Giao Lưu Lê Hoàng Trúc với Đài Truyền Hình VNA TV: https://www.youtube.com/playlist?list=PL891Aj6v-moq9heqvxAR31MZkJ_T90fLD

  # vimeo.com/167519813 Uploaded 77 Plays 0 Comments
 5. Xem các tập thơ của nhà thơ Lê Hoàng Trúc tại Amazon: http://www.amazon.com/Le-Hoang-Truc/e/B00JBVJJF6/
  Xem tất cả các video nhạc của Lê Hoàng Trúc tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PL891Aj6v-mooUypgVdCRswt19RzI95LlQ
  Website: http://www.lehoangtruc.com
  Facebook: http://www.facebook.com/truc.hawaii
  Hội Thơ Bốn Phương: https://plus.google.com/u/0/communities/114325327086009080515

  Buổi Giao Lưu Lê Hoàng Trúc với Đài Truyền Hình VNA TV: https://www.youtube.com/playlist?list=PL891Aj6v-moq9heqvxAR31MZkJ_T90fLD

  # vimeo.com/165672325 Uploaded 77 Plays 0 Comments

Nhac Viet - Le Hoang Truc

Truc Le

Nhạc mới của Lê Hoàng Trúc. Mời các bạn vào blog của Hoàng Trúc tại: http://www.lehoangtruc.com/blog

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.