Life filming - äldres och ungas behov och önskemål i boendemiljön

Life filming - äldres och ungas behov och önskemål i boendemiljön

Life filming

Kan unga och äldre påverka sin boendemiljö med hjälp av film? Göteborgs Stad, stadsdelen Centrum har i Projektet "Life filming - äldres och ungas behov och önskemål i boendemiljön" använt en metod där yngre och äldre själva filmar och reflekterar kring…


+ More

Kan unga och äldre påverka sin boendemiljö med hjälp av film? Göteborgs Stad, stadsdelen Centrum har i Projektet "Life filming - äldres och ungas behov och önskemål i boendemiljön" använt en metod där yngre och äldre själva filmar och reflekterar kring hur de upplever sin närmiljö. Projektet pågår under september och december 2015 och inkluderar 45 deltagare. I denna kanal finns ett urval av de reflektioner och filmer som kommit fram under projektets gång.
Projektet genomförs i samarbete med Akademin Valand och med följeforskare från FoU i Väst.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.