1. "Oavsett om vi har positiva tankar och känslor eller om vi har negativa tankar och känslor, så är det helt likvärdigt, vi har alltid den här Öppna Intelligensen med oss"
  Balanced View erbjuder ett globalt stödsystem för alla som önskar uppleva fullständig mental och känslomässig stabilitet och öppen intelligens i alla situationer. Detta ger en förmåga att vara av direkt och djupgående nytta för sig själv och andra. Information om undervisningstillfällen på olika platser över hela världen samt tillgång till en stor mängd stödjande föredrag och böcker som gratis nedladdningar finns på balancedview.org

  Uploaded 2 Plays 0 Comments
 2. "There's nothing to strive towards, just relaxing completely as we are and everything becomes more restful."

  Balanced View erbjuder ett globalt stödsystem för alla som önskar uppleva fullständig mental och känslomässig stabilitet och öppen intelligens i alla situationer. Detta ger en förmåga att vara av direkt och djupgående nytta för sig själv och andra. Information om undervisningstillfällen på olika platser över hela världen samt tillgång till en stor mängd stödjande föredrag och böcker som gratis nedladdningar finns på balancedview.org

  Uploaded 1 Play 0 Comments
 3. "Det här sättet att använda sinnet gör att vi kommer i linje med hur människans sinne fungerar på ett optimalt och naturligt sätt."
  Balanced View erbjuder ett globalt stödsystem för alla som önskar uppleva fullständig mental och känslomässig stabilitet och öppen intelligens i alla situationer. Detta ger en förmåga att vara av direkt och djupgående nytta för sig själv och andra. Information om undervisningstillfällen på olika platser över hela världen samt tillgång till en stor mängd stödjande föredrag och böcker som gratis nedladdningar finns på balancedview.org

  # vimeo.com/228183677 Uploaded 49 Plays 0 Comments
 4. ”Att vi fortsätter att ta del av den här träningen gör att vi fördjupar förtroendet för den här stabiliteten och Öppen Intelligens, helt oavsett vad vi har för tankar längs med vägen"
  Balanced View erbjuder ett globalt stödsystem för alla som önskar uppleva fullständig mental och känslomässig stabilitet och öppen intelligens i alla situationer. Detta ger en förmåga att vara av direkt och djupgående nytta för sig själv och andra. Information om undervisningstillfällen på olika platser över hela världen samt tillgång till en stor mängd stödjande föredrag och böcker som gratis nedladdningar finns på balancedview.org

  # vimeo.com/214821271 Uploaded 88 Plays 0 Comments
 5. "Det finns en grund för sinnet som är orubblig"
  Balanced View erbjuder ett globalt stödsystem för alla som önskar uppleva fullständig mental och känslomässig stabilitet och öppen intelligens i alla situationer. Detta ger en förmåga att vara av direkt och djupgående nytta för sig själv och andra. Information om undervisningstillfällen på olika platser över hela världen samt tillgång till en stor mängd stödjande föredrag och böcker som gratis nedladdningar finns på balancedview.org

  # vimeo.com/190095126 Uploaded 63 Plays 0 Comments

Lisa: Balanced View

Balanced View Sweden/Norway Plus

Balanced View erbjuder ett globalt stödsystem för alla som önskar uppleva fullständig mental och känslomässig stabilitet och klarhet i alla situationer. Detta ger en förmåga att vara av direkt och djupgående nytta för sig själv och andra. Information…


+ More

Balanced View erbjuder ett globalt stödsystem för alla som önskar uppleva fullständig mental och känslomässig stabilitet och klarhet i alla situationer. Detta ger en förmåga att vara av direkt och djupgående nytta för sig själv och andra. Information om undervisningstillfällen på olika platser över hela världen samt tillgång till en stor mängd stödjande föredrag och böcker som gratis nedladdningar finns på balancedview.org

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.