Malnavas koledža

 1. "Trīnes grēki" Malnavas drāmas kolektīva izpildījumā
  „Ziedoņa estrādē” 1990.gada 23.jūnijā

  Režisore - Lidija Bule
  Dekorācijas - Antons Kūkojs

  LOMĀS
  Trīne – Biruta Aņisimova
  Mazbērzu tēvs – Viktors Indričāns
  Mazbērzu māte – Inta Ostrovska
  Juris – Ivars Kļaviņš
  Vilis – Imants Bozovičs
  Made – Janīna-Terezija Barkāne
  Brencis – Edgars Puksts
  Lielbērzu Emīlija – Margarita Stafecka
  Jaņčuks – Normunds Lāčaunieks
  Mārcis – Vitālijs Poikāns
  Ludis – Juris Skrims
  Annule – Inita Zavicka
  Atis, Emilijas brālis – Ingars Pētersons
  Abrams – Vitolds Stepkāns
  Joske – Normunds Aņisimovs
  Rembēniete – Rita Žuka
  Dāvis – Aleksandrs Vorkalis

  Suflieris
  Sarmīte Māļiņa

  # vimeo.com/62777177 Uploaded 574 Plays 0 Comments
 2. 2013./2014. studiju gadā uzņems studentus
  ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību

  studiju programmās
  AUTOTRANSPORTS
  kvalifikācija - autoservisa speciālists
  Studiju ilgums - 2,5 gadi pilna laika un 3 gadi nepilna laika studijās
  UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKSAIMNIECĪBĀ
  kvalifikācija - uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā
  Studiju ilgums - 2 gadi pilna laika un 2,5 gadi nepilna laika studijās
  GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES
  kvalifikācija -grāmatvedis
  Studiju ilgums - 2,5 gadi nepilna laika studijās

  Pilna laika studijām -- valsts finansējums
  Nepilna laika studijas - par maksu
  Iespējas
  iegūt 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību, turpināt studēt bakalaura vai augstākās izglītības otrā profesionālā līmeņa programmās
  saņemt valsts stipendiju 70 Ls mēnesī saskaņā ar MK not. Nr.626 no 09.08.2011
  studiju procesā izmantot IT tehnoloģijas, modernu tehnisko aprīkojumu, dienesta viesnīcu, ēdnīcu, bibliotēku, prakses iespējas nozares uzņēmumos
  mācību korpusos un dienesta viesnīcā nodrošināts Wi-Fi interneta pieslēgums

  Piesakoties studijām koledžā, reflektants aizpilda noteikta parauga veidlapu -- iesniegumu, kuram tiek pievienoti šādi dokumenti:
  •dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  •4 fotogrāfijas 3x4 cm;
  •pases kopija (personiski uzrādot pasi);
  •pilna laika studijām konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālu.
  Dokumentus pieņems : pilna laika studijām 2013.gada 15.jūlija līdz 21. augustam plkst.8.30-16.00
  nepilna laika studijām no 2013.gada 1.augusta līdz 27.septembrim

  Uzņemšana : pilna laika studijām 2013.gada 22.augustā plkst. 10.00
  nepilna laika studijām 2013. gada 27.septembrī plkst. 9.00

  2013./2014.mācību gadā uzņems audzēkņus
  licencētās un akreditētās profesionālās vidējās izglītības programmās
  LAUKSAIMNIECĪBA
  kvalifikācija - lauku īpašumu apsaimniekotājs
  BANKU ZINĪBAS UN FINANSES
  kvalifikācija -- finanšu darbinieks
  AUTOTRANSPORTS
  kvalifikācija - automehāniķis
  kvalifikācija - autoelektriķis

  Mācību ilgums:
  •ar pamatskolas izglītību -- 4 gadi
  •ar vidusskolas izglītību -- 1,5 gadi
  Iespējas:
  •iegūt profesiju un pilnu vidējo izglītību, turpināt izglītību augstskolās
  •izmantot modernu mācību bāzi, mūsdienīgu bibliotēku, dienesta viesnīcu, ēdnīcu
  •mācību korpusos un dienesta viesnīcā nodrošināts Wi-Fi interneta pieslēgums
  •saņemt valsts stipendiju Ls 7,00 -- 25,00 mēnesī, ESF mērķstipendiju līdz Ls 50,00 mēnesī
  •ņemt dalību ārpusstundu aktivitātēs

  Iesniedzamie dokumenti:
  •iesniegums (koledžas sagatavota veidlapa);
  •izglītības dokuments (oriģināls);
  •medicīniskā izziņa;
  •4 fotogrāfijas 3x4 cm;
  •jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  Dokumentus pieņems darbdienās no 2013.gada 12.jūnija līdz 8.augustam plkst. 8.00-16.00

  Pārrunas un grupu komplektēšana 2013.gada 9.augustā plkst.10.00

  INFORMĀCIJAS DIENA 19.aprīlī
  Mūsu adrese:
  Malnavas koledža, Kārsavas novads, p.n. Vītoli LV 5750
  e- pasts: malnavaskol@inbox.lv
  mājas lapa: malnava.lv
  tālr. 657- 33274, faks 657-33100

  # vimeo.com/60485962 Uploaded 355 Plays 0 Comments
 3. Malnavas koledža cauri gadiem un gadalaikiem nu jau 90 gadus

  # vimeo.com/37547184 Uploaded 300 Plays 0 Comments
 4. "Uzticīgs latvietis": leitnants Rubenis un viņa vīri. Uldis Neiburgs, Latvijas Okupācijas muzeja pētnieks, Latvijas Avīze. 08:00, 19. decembrī, 2005.
  tvnet.lv/zinas/latvija/210221-uzticigs_latvietis_leitnants_rubenis_un_vina_viri

  # vimeo.com/32151810 Uploaded 137 Plays 0 Comments
 5. Raidījumu cikla "Eiropa Latgalē" 3. TV viktorīna, Latgales regionālajā televīzijā viesojas Malnavas koledžas audzēkņi. 2007.gada 23.maijs.

  # vimeo.com/31672926 Uploaded 93 Plays 0 Comments

Malnavas koledža

Malnavas koledža

2013./2014. studiju gadā uzņems studentus
ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību

studiju programmās
AUTOTRANSPORTS
kvalifikācija - autoservisa speciālists
Studiju ilgums - 2,5 gadi pilna laika un 3 gadi nepilna laika studijās
UZŅĒMĒJDARBĪBA…


+ More

2013./2014. studiju gadā uzņems studentus
ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību

studiju programmās
AUTOTRANSPORTS
kvalifikācija - autoservisa speciālists
Studiju ilgums - 2,5 gadi pilna laika un 3 gadi nepilna laika studijās
UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKSAIMNIECĪBĀ
kvalifikācija - uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā
Studiju ilgums - 2 gadi pilna laika un 2,5 gadi nepilna laika studijās
GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES
kvalifikācija -grāmatvedis
Studiju ilgums - 2,5 gadi nepilna laika studijās

Pilna laika studijām – valsts finansējums
Nepilna laika studijas - par maksu
Iespējas
iegūt 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību, turpināt studēt bakalaura vai augstākās izglītības otrā profesionālā līmeņa programmās
saņemt valsts stipendiju 70 Ls mēnesī saskaņā ar MK not. Nr.626 no 09.08.2011
studiju procesā izmantot IT tehnoloģijas, modernu tehnisko aprīkojumu, dienesta viesnīcu, ēdnīcu, bibliotēku, prakses iespējas nozares uzņēmumos
mācību korpusos un dienesta viesnīcā nodrošināts Wi-Fi interneta pieslēgums

Piesakoties studijām koledžā, reflektants aizpilda noteikta parauga veidlapu – iesniegumu, kuram tiek pievienoti šādi dokumenti:
•dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
•4 fotogrāfijas 3x4 cm;
•pases kopija (personiski uzrādot pasi);
•pilna laika studijām konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālu.
Dokumentus pieņems : pilna laika studijām 2013.gada 15.jūlija līdz 21. augustam plkst.8.30-16.00
nepilna laika studijām no 2013.gada 1.augusta līdz 27.septembrim

Uzņemšana : pilna laika studijām 2013.gada 22.augustā plkst. 10.00
nepilna laika studijām 2013. gada 27.septembrī plkst. 9.00

2013./2014.mācību gadā uzņems audzēkņus
licencētās un akreditētās profesionālās vidējās izglītības programmās
LAUKSAIMNIECĪBA
kvalifikācija - lauku īpašumu apsaimniekotājs
BANKU ZINĪBAS UN FINANSES
kvalifikācija – finanšu darbinieks
AUTOTRANSPORTS
kvalifikācija - automehāniķis
kvalifikācija - autoelektriķis

Mācību ilgums:
•ar pamatskolas izglītību – 4 gadi
•ar vidusskolas izglītību – 1,5 gadi
Iespējas:
•iegūt profesiju un pilnu vidējo izglītību, turpināt izglītību augstskolās
•izmantot modernu mācību bāzi, mūsdienīgu bibliotēku, dienesta viesnīcu, ēdnīcu
•mācību korpusos un dienesta viesnīcā nodrošināts Wi-Fi interneta pieslēgums
•saņemt valsts stipendiju Ls 7,00 – 25,00 mēnesī, ESF mērķstipendiju līdz Ls 50,00 mēnesī
•ņemt dalību ārpusstundu aktivitātēs

Iesniedzamie dokumenti:
•iesniegums (koledžas sagatavota veidlapa);
•izglītības dokuments (oriģināls);
•medicīniskā izziņa;
•4 fotogrāfijas 3x4 cm;
•jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Dokumentus pieņems darbdienās no 2013.gada 12.jūnija līdz 8.augustam plkst. 8.00-16.00

Pārrunas un grupu komplektēšana 2013.gada 9.augustā plkst.10.00

INFORMĀCIJAS DIENA 19.aprīlī
Mūsu adrese:
Malnavas koledža, Kārsavas novads, p.n. Vītoli LV 5750
e- pasts: malnavaskol@inbox.lv
mājas lapa: http://www.malnava.lv
tālr. 657- 33274, faks 657-33100

seko mums ...
Facebook twitter YouTube Slideshare

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.