1. Nízkonákladový spot pro Papežská misijní díla vznikl během 14 dní jako odpověď na potřebu klienta poděkovat dárcům a prezentovat v mediálním prostoru projekt Jeden dárek navíc.

  Příběh: Martin a Kateřina Rýznarovi
  Účinkují: Madlenka, Bětka a Kateřina Rýznarovy, Jan Kristl
  Kamera: Martin J. Rýznar
  Hudba: Paper Planes
  Režie, střih, postprodukce: Martin J. Rýznar, PAXART STUDIO
  60 s | spot | hraný | CS | 2021

  YouTube: youtu.be/g3N7rT5DwwE

  # vimeo.com/653320339 Uploaded 53 Views 0 Comments
 2. Papežská misijní díla zřizují na podporu misijních zemí Misijní fond solidarity KORONA – více informací: missio.cz/aktuality/papezska-misijni-dila-zrizuji-na-podporu-misijnich-zemi-misijni-fond-solidarity-korona/

  # vimeo.com/404848150 Uploaded 3 Views 0 Comments
 3. Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlásil papež František k 100. výročí encykliky Maximum illud a připomenutí vlastní misijní zodpovědnosti nás křeštanů. Oficiální modlitbu vydala Papežská misijní díla, na jejím zvukovém záznamu spolupracoval P. Vojtěch Kodet OCarm.

  Text modlitby:

  Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn
  Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil své
  následovníky „jděte a učte všechny národy“.
  I nám připomínáš, že skrze svůj křest
  máme účast na poslání církve.

  Posiluj nás dary Ducha svatého,
  abychom byli odvážnými a horlivými svědky
  evangelia tak, aby poslání svěřené církvi,
  mohlo najít nové a účinné nástroje,
  které světu přinášejí život a světlo.

  Pomoz nám umožnit všem národům
  zažít spasitelnou lásku a milosrdenství
  Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě
  Ducha svatého po všechny věky věků.

  Amen.

  --

  Kamera: Martin J. Rýznar, Jan Štindl, Papežská misijní díla.
  Režie, postprodukce: Martin J. Rýznar, Paxart Studio

  Lokace: Bangladéš (2016), Filipíny (2015), Keňa (2014), Malawi (2019), Mexiko (2018), Tanzánie (2017) a Česká republika.

  Více informací: missio.cz/mimoradny-misijni-rijen-2019/
  #MyMission

  # vimeo.com/362922229 Uploaded 130 Views 0 Comments
 4. # vimeo.com/333795156 Uploaded 22 Views 0 Comments
 5. # vimeo.com/333789645 Uploaded 40 Views 0 Comments

missio

Paxart Studio Plus

Oficiílní kanál Papežských misijních děl v České republice | The official channel of Pontifical Mission Societies in the Czech Republic

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.