1. Predvianočné vystúpenie detského folklórneho súboru Pierko pôsobiaceho pri MŠ Budovateľská v Prešove.

  # vimeo.com/114766521 Uploaded 137 Plays 0 Comments
 2. Predvianočné vystúpenie detí z triedy Srdiečka.

  # vimeo.com/114680965 Uploaded 167 Plays 0 Comments
 3. Materská škola na Budovateľskej 8 v Prešove oslavuje 60. narodeniny. V rámci programu eTwining pozývame ostatné škôlky z celého sveta aby sa pridali so svojimi blahoželaniami pre nás.
  Viac informácií na stránke ms-budovatelska.sk/60

  # vimeo.com/111106901 Uploaded 1,023 Plays 0 Comments
 4. Olympiáda hviezdičiek 2014 v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, Slovenský olympijský výbor, SAUŠ a ZMOS. Podujatie bolo organizované Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove a MŠ Budovateľskou, spoluorganizované Oddelením školstva Mestského úradu v Prešove,Olympijským klubom v Prešove, Odborom školstva VÚC Prešov a za podpory sponzorov. Garantmi tejto športovej udalosti boli PaedDr. Iveta Boržíková, PhD. prodekanka pre vedu a rozvoj Fakulty športu PU v Prešove a PaedDr. Eva Miklášová, riaditeľka MŠ Budovateľská 8, Prešov. Obsah jednotlivých disciplín zostavili a organizovali študenti 3. ročníka učiteľstva telesnej výchovy FŠ PU Prešov.
  Tohto,v poradí už sedemnásteho ročníka sa zúčastnilo 295 detí z 20 MŠ Prešovského regiónu a Lipian. Súčasťou tejto športovej akcie bola aj výtvarná prezentácia, tento rok na tému: Olympijské kruhy.

  # vimeo.com/96681163 Uploaded 125 Plays 0 Comments
 5. Detský folklórny súbor Pierko pri MŠ Budovateľská v Prešove

  # vimeo.com/84800255 Uploaded 243 Plays 0 Comments

MŠ Budovateľská Prešov

FILMA.sk PRO

Videozáznamy pre rodičov detí z MŠ Budovateľská Prešov

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.