1. Rika Burnham (Head of Education, The Frick Collection New York City) is coauteur van het boek ‘Teaching in the art museum: interpretation as experience’ (2011). Rika Burnham verduidelijkt in deze lezing de manier waarop (kunst)musea betekenisvolle ervaringen kunnen creëren bij diverse bezoekersgroepen, door samen te (leren) kijken en te denken.

    # vimeo.com/70539528 Uploaded
  2. Prof. Mercer (Professor of Education, University of Cambridge) omschrijft zichzelf als ‘a psychologist with a special interest in the role of language in the classroom and the development of children’s thinking’. Hij ontwikkelde een didactische benadering om met taaldiversiteit (in groepen) om te gaan. In zijn lezing licht hij zijn visie en aanpak toe.

    # vimeo.com/70399405 Uploaded

musea in dialoog

Onderwijsbeleid Plus

Musea (en hun publieksmedewerkers, gidsen …) staan voortdurend in dialoog met het publiek. Een publiek dat bovendien steeds meer divers is. Is onze omgang met het publiek, en onze manier om het gesprek aan te gaan met het publiek, dan even divers? Zijn…


+ More

Musea (en hun publieksmedewerkers, gidsen …) staan voortdurend in dialoog met het publiek. Een publiek dat bovendien steeds meer divers is. Is onze omgang met het publiek, en onze manier om het gesprek aan te gaan met het publiek, dan even divers? Zijn we mee geëvolueerd met alle demografische en sociale ontwikkelingen? Wat hebben we nog nodig aan kennis, vaardigheden en attitudes om (in de toekomst) adequaat met diverse groepen om te gaan, en om met hen op een zinvolle manier in dialoog te treden?

In de reeks ‘Musea in dialoog’ nodigden we enkele sprekers uit die enerzijds een analyse maken van het huidige (potentiële) museumpubliek, en/of die anderzijds ideeën en methodes aanreiken om met de diversiteit van het publiek om te gaan. Want een toegankelijk en ook betekenisvol museumbezoek voor iedereen, daar streven we toch naar?

‘Musea in dialoog’ is een samenwerking tussen Stad Antwerpen, KMSKA, en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.