1. 6 saker arbetarrörelsen kan göra på direkten. Hur dyker rasism upp på våra arbetsplatser och till och med i våra fackförbund? Hur kan vi genom olika strategier konfrontera den genom våra förhandlingar, organisering, facklig kultur, och kopplingar till andra sociala rörelser. Och vad kan man säga till fackmedlemmar som inte är övertygade om att jämlikhet och antirasism har någonting att göra med fackpolitik?

  Längd: ca 40 min
  Språk: Engelska Undertexter: Svenska
  Deltagare: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

  - - - - - - -

  6 things the labour movement can do now. How does racism show up in our workplaces and even in our unions? What are some strategies to confront it through our bargaining, organizing, union culture, and community connections? And what can you say to union members who aren’t convinced racial justice has anything to do with union politics?

  Duration: ca 40 min
  Language: English Subtitles: Swedish
  Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes

  # vimeo.com/472523677 Uploaded 19 Views 0 Comments
 2. I det här samtalet utforskar Mathew Lawrence, chef på den brittiska tankesmedjan Common Wealth (gemensamt välstånd), hur gemensamt ägande – från det allmänna till företagen – måste vara grundläggande i en grön omställning, och hur det kan göras.

  Behovet av en grön omställning har aldrig varit större. Mathew utforskar varför social rättvisa och klimaträttvisa måste gå hand i hand, och varför en “grön business as usual” är fel eller rent av en omöjlig väg framåt, när världen diskuterar hur man bäst uppnår en grön återhämtning från Covid-19.

  Längd: 60 min
  Språk: Engelska
  Deltagare: Mathew Lawrence, chef på den brittiska tankesmedjan Common Wealth. Intervjuare: Daniel Mathisen, frilansjournalist och skribent.
  //
  In this discussion Mathew Lawrence, Director of the UK-based think tank Common Wealth, explores how democratic ownership – from the commons to the company – must be fundamental to a Green New Deal, and how it could be done.

  The need for a green transformation has never been more urgent. Mathew explores why social justice and climate justice must go hand in hand, and why a “green business as usual” is wrong or even an impossible path to take as the world debates how best to secure a green recovery from Covid-19.

  Duration: 60 min
  Language: English
  Participants: Mathew Lawrence, Director of the UK-based think tank Common Wealth. Interviewer: Daniel Mathisen, freelance journalist and writer.

  # vimeo.com/479930204 Uploaded 5 Views 0 Comments
 3. # vimeo.com/475339973 Uploaded 23 Views 0 Comments
 4. Vi har lyckats få en förhandsvisning av dokumentärfilmen When we fight till festivalen. Filmen ska först släppas nästa år men vi är väldigt glada att ni får se den redan nu. Dokumentären följer lärarstrejken i Los Angeles där vi får se organiserandet av lärare och facket innan strejken bryter ut, alla känslor och kämparglöd under strejken och vägen till vinsten.

  Vi har bjudit in ett gäng lärare att titta på filmen och ha ett gemensamt snack. Vilka tankar får de? Hur ser situationen ut för lärare i Sverige? Vilken inspiration får de kring kampen i Los Angeles?

  Längd: 60 min
  Språk: Svenska
  Medverkande: Mirjana Westermark, folkhögskollärare. Emmy Andersson, högstadielärare. Björn Viberg, folkhögskollärare.

  ////////////////////////////////////////////////

  We have managed to get a preview of the documentary “When we fight” for the festival. The film will not be released until next year, but we are very happy that you’ll get to see it already. The documentary follows the teachers’ strike in Los Angeles where we get to see the organisation of teachers and the union before the strike breaks out, all the emotions and fighting spirit during the strike and the path to success.

  We have invited a group of teachers to watch the film and have a joint chat. What thoughts do they get? What is the situation like for teachers in Sweden? What inspiration do they get around the fight in Los Angeles?

  Duration: 60 min
  Language: Swedish
  Participants: Mirjana Westermark. Emmy Andersson. Björn Viberg.

  # vimeo.com/472522421 Uploaded 11 Views 0 Comments
 5. Låt/song: Bröd och rosor (Bread and Roses) - Svensk text: Ylva Karlsson

  # vimeo.com/479970768 Uploaded 41 Views 0 Comments

Arbetar Filmfestivalen // Nordic Labour Film Festival

RåFILM PRO

Arbetar Filmfestivalen är ingen vanlig filmfestival, utan en plattform för en ny arbetarrörelse. I fokus står samtal och möten för lärande, för att hitta nya visioner och framtida samarbeten.
//
Nordic Labour Film Festival is not a regular film festival,…


+ More

Arbetar Filmfestivalen är ingen vanlig filmfestival, utan en plattform för en ny arbetarrörelse. I fokus står samtal och möten för lärande, för att hitta nya visioner och framtida samarbeten.
//
Nordic Labour Film Festival is not a regular film festival, but a platform for a new workers’ movement. In focus are conversations and meetings for learning, for finding new visions and future collaborations.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.