Vi er med på noe stort – noe enormt stort. Du og jeg og alle som ber, gir penger og bruker tid og evner i arbeidet til NLM er med og bidrar til at millioner av barn, unge og voksne over hele verden får bli kjent med Jesus og oppleve kristen nestekjærlighet.

English version: vimeo.com/150492318

# vimeo.com/137126573 Uploaded 1,005 Plays 0 Comments

NLM 2020 (Norwegian / English / Chinese subs)

NLM VIDEO Premium

Filmene beskriver store deler av NLMs arbeid, både i Norge og internasjonalt.
"Flytter grenser" er en kort og generell presentasjon av NLMs arbeid.
"Der du bor" handler om arbeidet vi driver i Norge.
"I kjærlighet" viser oss det store bistands- og…


+ More

Filmene beskriver store deler av NLMs arbeid, både i Norge og internasjonalt.
"Flytter grenser" er en kort og generell presentasjon av NLMs arbeid.
"Der du bor" handler om arbeidet vi driver i Norge.
"I kjærlighet" viser oss det store bistands- og diakoniarbeidet.
"Til jordens ender" presenterer NLMs langvarige og viktige misjonsarbeid.
"Veivalg og visjon" handler om veien videre og NLMs visjoner for fremtiden.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.