Nuvo love story ทั้ง 5 Ep. เขียนขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากบทเพลงของนูโว เป็นเรื่องราวความรักครั้งแรกของ "ชาย" และ "หญิง" ทั้งคู่เจอกันในปี 2533 ที่สระบุรีตอนเรียนมหาวิทยาลัย ชายตกหลุมรักหญิงทันทีที่เห็นหน้า แต่ก็ต้องจีบหญิงอยู่นานกว่าจะจีบติด ทั้งคู่มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกัน ชายสัญญากับหญิงว่าวันหนึ่งชายจะพาหญิงไปดูคอนเสิร์ตนูโว พอใกล้เรียนจบชายชวนหญิงย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ แต่หญิงปฏิเสธ ทั้งคู่เลยแยกจากกันตั้งแต่ตอนนั้น..

เวลาผ่านไปกว่า 20ปี ชายและหญิงมีชีวิตต่างกันไป แต่พอนูโวกำลังจะมีคอนเสิร์ตครบรอบ 25 ปี ก็เหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาเตือนชายและหญิงให้เปิดกล่องความทรงจำของทั้งคู่ขึ้นมาอีกครั้ง

# vimeo.com/119356475 Uploaded 864 Plays 0 Comments

Follow

Nuvo Love Story Signature Short Film

Daughter production

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.