1. Ukážka z prvej lekcie online kurzu angličtiny pre mierne pokročilých študentov. Názov lekcie je Telephone conversation a cieľom je naučiť vás, ako pomocou jednoduchých fráz zvládnuť telefonický rozhovor. Základnými bodmi sú:

  - ako sa predstaviť, keď niekomu volám a tiež keď zdvihnem telefón
  - ako si niekoho vypýtať k telefónu
  - ako zanechať alebo prebrať odkaz
  - ako prevziať odkaz
  - zdvorilé požiadavky - používanie "could"

  Súčasťou každej lekcie (Premium) sú ďalšie materiály, ako sú online test, PDF s prepismi textov a slovíčok a možnosť online komunikovať s lektorom.

  # vimeo.com/116718443 Uploaded 338 Plays 0 Comments
 2. Ukážka z druhej lekcie online kurzu angličtiny pre mierne pokročilých študentov. Názov lekcie je "Hotels" a jej základnými bodmi sú:

  - ako si rezervovať hotelovú izbu
  - ako sa ubytovať v hoteli ("check-in" )
  - ako sa opýtať na hotelové služby

  Súčasťou každej lekcie (Premium) sú ďalšie materiály, ako sú online test, PDF s prepismi textov a slovíčok a možnosť online komunikovať s lektorom.

  # vimeo.com/116718444 Uploaded 108 Plays 0 Comments
 3. Ukážka z tretej lekcie online kurzu angličtiny pre mierne pokročilých študentov. Názov lekcie je "Hobbies and exercise" a cieľom je naučiť vás vedieť rozprávať o vašich záľubách a koníčkoch. Základnými bodmi sú:

  - slovná zásoba "hobbies and exercise"
  - ako povedať, čo robíte (o záľubách)
  - ako rozprávať o osobe, ktorá aktivitu vykonáva
  - ako pomenovať osobu, ktorá aktivitu vykonáva
  - ako odvodiť v angličtine názov aktivity
  - ako odvodiť v angličtine názov pre výtvor
  - minulý čas
  - dávanie rád - používanie "should"

  Príklad:
  I collect something.
  I am a collector.
  The activity is called collecting.
  The creation is called collection.

  Súčasťou každej lekcie (Premium) sú ďalšie materiály, ako sú online test, PDF s prepismi textov a slovíčok a možnosť online komunikovať s lektorom.

  # vimeo.com/116737707 Uploaded 87 Plays 0 Comments
 4. Ukážka zo štvrtej lekcie online kurzu angličtiny pre mierne pokročilých študentov. Názov lekcie je "Food" a cieľom je naučiť vás, ako opísať jedlo a všetko, čo je s tým spojené. Základnými bodmi sú:

  - ako opísať jedlo a jeho chuť
  - ako opísať spôsoby prípravy jedla
  - ako si objednať jedno
  - ako si objednať donášku jedla cez telefón

  Súčasťou každej lekcie (Premium) sú ďalšie materiály, ako sú online test, PDF s prepismi textov a slovíčok a možnosť online komunikovať s lektorom.

  # vimeo.com/116718445 Uploaded 186 Plays 0 Comments
 5. Ukážka z piatej lekcie online kurzu angličtiny pre mierne pokročilých študentov. Názov lekcie je "Travelling" a cieľom je naučiť vás, ako reagovať v situáciách počas cestovania. Základnými bodmi sú:

  - ako sa opýtať na informácie o odchodoch a príchodoch
  - ako si kúpiť cestovný lístok
  - ako sa opýtať na cestu / smer
  - ako riešiť problémy, ktoré sa môžu objaviť pri cestovaní vlakom alebo autobusom

  Súčasťou každej lekcie (Premium) sú ďalšie materiály, ako sú online test, PDF s prepismi textov a slovíčok a možnosť online komunikovať s lektorom.

  # vimeo.com/116718446 Uploaded 27 Plays 0 Comments

Online English Course - Pre-Intermediate

Royal Akademia Plus

You can find here several videos which serve like demo for online English course. These are dedicated to students who are at the level of Pre-Intermediate.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.