1. ОНЛАЙН Телевизионно предаване! profesionalno.eu
    Детайли зад кулисите, на интересни ПРОФЕСИИ във всички сфери на Българската действителност като услуги, продажби, производства, творчески и социални дейности както и всякакви интересни и нестандартни идеи за прохождащи и изчезващи ПРОФЕСИИ. Конкретни задачи и проекти и тяхната реализация.

    # vimeo.com/64143736 Uploaded
  2. Изхвърлянето на бяла техника и електроника, излезли от употреба, е не само много вредно за околната среда, поради силната токсичност на веществата в различните елементи, но и незаконно. Първата в България инсталация за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). След отделянето на опасните компоненти (фреон, масла, полиуретан) и разкомплектоване на уредите чрез напълно автоматизиран процес, се сепарират черни и цветни метали, пластмаса, стъкло.

    # vimeo.com/24467162 Uploaded
  3. # vimeo.com/116963925 Uploaded

Професионално

Детайли зад кулисите, на интересни ПРОФЕСИИ във всички сфери на Българската действителност като услуги, продажби, производства, творчески и социални дейности както и всякакви интересни и нестандартни идеи за прохождащи и изчезващи ПРОФЕСИИ. Конкретни…


+ More

Детайли зад кулисите, на интересни ПРОФЕСИИ във всички сфери на Българската действителност като услуги, продажби, производства, творчески и социални дейности както и всякакви интересни и нестандартни идеи за прохождащи и изчезващи ПРОФЕСИИ. Конкретни задачи и проекти и тяхната реализация.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.