Projektbloggen

 1. Hur man enkelt kan skapa en backlog/förslagslåda, genomföra förslagen och rapportera framdrift.

  # vimeo.com/287610329 Uploaded
 2. Hur man exporterar ut projektlistan till Excel för att göra olika sammanställningar.

  # vimeo.com/265339392 Uploaded
 3. Säkra resurser i projekten och se beläggningsgraden

  # vimeo.com/263288315 Uploaded
 4. Hur kan man analysera projekt under verksamhetsplaneringen? Exempel på export till Excel.

  # vimeo.com/263286293 Uploaded
 5. Hur kopplar man projekten mot strategiska målområden för att visualisera strategin?

  # vimeo.com/263282564 Uploaded

Projektbloggen

ProjectCompanion PRO

Tips och idéer kring projekthantering och hur man använder ProjectCompanion.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.