PSAs & Promos

Ալտեռայի պատրաստած «Քաղաքացիական հասարակությունը հանուն Հայաստանի զարգացման» ֆիլմը պատմում է “STRONG CSOs” ծրագրի մասին։ Այն ներկայացնում է հետաքրքիր մանրամասներ ծրագրի առաքելության, գործողությունների, շահառուների, ազդեցության մասին:

# vimeo.com/252163157 Uploaded 30 Plays 0 Comments

PSAs & Promos

Media Initiatives Center Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.